CHOVATELÉ BODOVALI I PŘEDÁVALI CENY

19 září, 2014|Posted in: Obecné

Pořadatelé předali poháry nejlepším vystavovatelům.

V sobotu se uskutečnila 21. bodovací výstava králíků, holubů a drůbeže, doplněná expozicí okrasného ptactva a expozicí zvířat chovatelů z Vohenstraussu. Výstavu pořádala základní organizace Českého svazu chovatelů ve Stříbře ve spolupráci s  Městem Stříbrem, Městským muzeem Stříbro a chovatelským spolkem KTZV Vohenstrauss. Poháry pro nejlepší vystavovatele věnovali kromě pořádající organizace i představitelé měst Stříbra a města Vohenstrauss – PaedDr. Bohuslav Červený a Andreas Wutzlhofer, senátor Mgr. Miroslav Nenutil a poslanec Ing. Václav Votava, K.Neumann a chovatelský spolek KTZV Vohenstrauss.

Páteční posuzování dodaných zvířat a hlavně deštivé počasí přidělalo pořadatelům nejednu vrásku… Mokrá varianta zřejmě odradila i školky a školy od návštěvy výstavy, a tak volného vstupu do areálu výstavy a možnosti účastnit se posouzení zvířat využily jen třídy ze základní školy z Revoluční ulice. Posuzovatelé posoudili 138 kusů králíků v 24 plemenech a barevných rázech – králíky hodnotili pánové Doboš a Zens. Hrabavé a vodní drůbeže bylo dodáno 53 voliér 31 plemen a barevných rázů, jejich exteriérové vlastnosti hodnotili pánové Buršík a Šedivý. Holubářská sekce čítala 168 kusů holubů 32 plemen a barevných rázů, jejich posouzení provedli posuzovatelé Ing. Slepička a Ing. Krůta. Tradičně se již posuzování zúčastnili jako zapisovatelé a nosiči zvířat studenti Střední odborné školy ve Stříbře, se kterou již několik let chovatelské spolky Tachovska spolupracují a vzájemně se podporují na svých akcích.

V sobotu byla výstava otevřena pro veřejnost. Přání pořadatelů bylo vyslyšeno a počasí se umoudřilo. Slavnostního zahájení výstavy byli přítomni starosta města Stříbra PaedDr. Bohuslav Červený, Mgr. Miroslav Nenutil, Ing. Václav Votava a Bc. Karel Lukeš. Po slavnostním zahájení se již chovatelé i návštěvníci věnovali vystaveným exponátům. Mnozí tak využili příležitosti a nakoupili do svých chovů nová zvířata, prodalo se přes 30 králíků, 22 kusů drůbeže a 15 kusů ptactva.V areálu výstaviště si mohli zájemci prohlédnout několik typů vozidel, které předvedl autorizovaný prodejce vozů značky Škoda autosalónu Auto Volf Stříbro. O dobrou náladu se během dne postarali Václav Žákovec a Anna Volínová, kteří zpestřili program hudbou a potěšili návštěvníky nejen pěkným zpěvem, ale i ochotou – na přání pořadatelů zazněly oblíbené písničky pro jubilanty ze stříbrské ZO, k příjemnému posezení bylo zajištěno i občerstvení. Slavnostního ukončení výstavy a vyhodnocení nejlepších chovatelů a předání pohárů a čestných cen se zhostili kromě již výše jmenovaných i zástupci chovatelského spolku z Vohenstraussu v čele s př. Alfredem Uscholdem.

UDĚLENÉ POHÁRY

králíci:

pohár starosty města Stříbra PaedDr. B.Červeného – novozélandský bílý 287,5 b. – př. Zahnová L.

pohár poslance PČR Ing. V. Votavy – durynský 96,0 b. – př. Stehlík A.

pohár KTZV Vohenstrauss – francouzský beran divoce zbarvený 381,0 b. – př. Mižič J.

holubi

pohár starosty města Stříbra PaedDr. B.Červeného – lahore černý 96 b. – př. Thierl K.

pohár senátora Mgr. Miroslava Nenutila – moravský pštros modrý 95 b. – př. Tengler K.

pohár XII. ročníku memoriálu př. K.Klímy – prácheňský káník modrý bezpruhý 95 b. – př. Dostál J.

pohár KTZV Vohenstrauss – king bílý 96 b. – př. Štros M.

drůbež

pohár starosty města PaedDr. B.Červeného – husa česká bílá 96,0 b. – př. Fecková D., Mgr.

pohár XIV. ročníku memoriálu př. V.Žůrka – husa labutí šedá 94,0 b. – př. Kupec J.

pohár ZO Stříbro – kachna pomořanská 95,0 b. – př. Benešovi

pohár starosty města Vohenstrauss A. Wutzlhofera – česká slepice zlatě kropenatá 94,0 b.

– př. Kladivo P.

pohár př. K. Neumanna /KTZV Vohenstrauss/ – bielefeldská slepice zdr.rod.hněd. – 93,5 b.

– př. Šedivý J.

mladí chovatelé

poháry obdrželi všichni mladí chovatelé, kteří na výstavě předvedli své odchovy:

př. Vališ M., Benešová K., Benešová M., Sokolová A.

okrasné ptactvo

pohár ZO Stříbro – př. Dostál R.

UDĚLENÉ ČESTNÉ CENY

králíci

/plemeno, ocenění-body, chovatel/

belgický obr divoce zbarvený – 380,5 b. – př. Šilhánek J.

velký světlý stříbřitý – 383,0 b. – př. Kodet L.

vídeňský šedý – 378,5 b. – př. Kupcová M.

vídeňský šedý – 285,5 b. – př. Kupcová M.

český albín – 284,5 b. – př. Kladivo P.

aljaška – 282,0 b. – př. Roskovec A.

durynský – 381,5 b. – př. Stehlík A.

malý beran strakáč divoce zbarvený – 286,0 b. – př. Smrž K.

stříbřitý malý žlutý – 286,0 b. – př. Halák L.

český černopesíkatý – 284,0 b. – př. Šedivý J.

holubi

gigant – 95 b. – př. Žáček K.

moravský pštros červený – 95 b. – př. Veřtat J.

moravský pštros žlutý – 95 b. – př. Parkos Z.

německý výstavní – 95 b. – př. Thierl K.

prácheňský káník modrý pruhový – 95 b. – př. Uschold A.

texan – 95 b. – př. Hajšman J.

king bílý – 95 b. – př. Salaba V.

český stavák sedlatý černý – 95 b. – př. Šedivý J.

hesenský voláč černá straka – 95 b. – př. Salaba M.

česká čejka modrá – 95 b. – př. Fabián K.

rakovnický kotrlák červeně plavý – 95 b. – př. Derfler V.

 drůbež

husa labutí šedá – 93,0 b. – př. Kupec J.

kachna americká pekingská – 94,0 b. – př. Buršík J.

kachna čárkovaná – 94,0 b. – př. Šedivý J.

kachna čárkovaná – 93,5 b. – př. Benešová M. MCH

bielefeldská slepice rodobarvá hněd. – 94,0 b. – př. Šedivý J.

hempšírka měděně červená – 93,5 b. – př. Matějka B.

sasexka světlá kolumbijská – 93,0 b. – př. Veřtat J.

hedvábnička bílá – 94,0 b. – př. Fecková D., Mgr.

vyandotka zdrobnělá zlatá modře lemovaná – 94,0 b. – př. Albrecht F.

bantamka černá – 93,0 b. – př. Stehlík A.

 

Stříbrští nezapomněli i na další ocenění. Čestné uznání ZA ZÁSLUHY O CHOVATELSTVÍ, které udělil Český svaz chovatelů v Praze, převzal za spolupráci starosta MĚSTA STŘÍBRA  PaedDr. B.Červený.

Další jistě milá pozornost byla připravena pro posuzovatele drůbeže př. Buršíka a př. Šedivého.

Právě Jakub Šedivý se na „podium“ musel vracet několikrát. Kromě čestných cen si odnesl ještě dárek od stříbrských chovatelů. V sobotu totiž právě slavil své dvacáté narozeniny a jistě se mu tento slavnostní den vyvedl podle nejlepších představ. Na závěr vyhodnocení poděkovali pořadatelé nejen všem vystavovatelům, kteří obeslali výstavu svými zvířaty, ale také sponzorům, kteří podpořili drobnými cenami chovatelské klání.

Akce byla spolufinancována MĚSTEM STŘÍBREM.

V letošním roce se ve Stříbře uskuteční ještě jedna výstava a to 21. – 22. listopadu 2014. Na propagační výstavu se do Stříbra tentokrát sletí okrasné ptactvo.

 

Zdeňka Kantová