ZÁŘÍ – PAVUČINKOVÝ SVĚT

5 září, 2014|Posted in: Obecné, PRO ŽENY

Pomalu nám končí dovolené, dětem prázdniny a co je horší – polehoučku a potichoučku se suneme k podzimu.

Září je devátý měsíc a má 30 dní. Kolem 23. září začíná na severní polokouli podzim – podzimní rovnodennost. Staročeské označení tohoto měsíce bylo zářuj, nebo zářij ,což znamená „za říje“ v tento měsíc propuká jelení říje.

Máme tu také podzimní sklizně. Kromě ovoce a brambor dozrává také vinná réva a chmel. Proto se v lidové tradici českých zemích odehrávají v tomto měsíci tzv. sklizňové slavnosti – vinobraní.

První září je však i nešťastným datum, neboť je právě toto datum obecně přijímaným datem začátku války v Evropě v roce 1939, kdy nacistické Německo napadlo Polsko, 17. září 1939, šestnáct dní poté Sovětský svaz napadl Polsko z východu. Načež se do konfliktu vložily Francie, Velká Británie a státy Commonwealthu.

Druhá světová válka byl globální vojenský konflikt, jehož se zúčastnila většina států světa a jenž se stal s více než 60. miliony obětí dosud největším a nejvíc zničujícím válečným střetnutím v dějinách lidstva

Dne 28.9. slaví svátek sv. Václav. Dnes je tento den uznán jako státní svátek, do nedávné minulosti  i den, kdy se v hornatých krajích sváděl dobytek z letních pastvin do vsí k přezimování. V některých oblastech také končila roční služba čeledi a zároveň se uzavíraly smlouvy s hospodáři na příští rok.

Na Plzeňsku si čeleď ze svých řad volila chudého krále a královnu, kteří pak se svými „dvořany“ obcházeli ves a se zpěvem prosili o dary (vejce, pečivo). Večer se pak v místní hospodě konala z výslužky hostina.

Tzv. svatováclavské časy nám mají přinést ještě pěkné počasí, neboť sv. Václav byl patronem tzv. babího léta. Babí léto je pro nás typické s mnohostí pavučinkových poletujících vláken, slunným počasím a barvou ovoce. Není dlouhé, trvá 8-14 dní a nastává vlivem rozsáhlé tlakové výše, která v tuto dobu setrvává nad střední a jižní Evropou. Pokud se povede tzv.“ babí léto“ a září bude, alespoň zčásti prosluněným měsícem, budeme rádi. Někdy se mu říká i Indiánské léto. Stříbro má pod tímto názvem BABÍ LÉTO krásnou výstavu, kde najdete dílka amatérských výtvarníků.

Přeji všem školákům krásný vstup do nového školního roku a Vám všem krásný konec léta.

Hana Štollová