CHOVATELÉ MĚLI VÝROČNÍ SCHŮZI

22 dubna, 2015|Posted in: Obecné

Stříbrští chovatelé hodnotili uplynulou sezonu

V sobotu 18.dubna 2015 se sešli členové Českého svazu chovatelů, základní organizace Stříbro na své výroční členské schůzi, aby zhodnotili svojí činnost v uplynulém roce. 

Kromě zástupce města Stříbra starosty Bc. Karla Lukeše a senátora Mgr. Miroslava Nenutila se jednání účastnila delegace chovatelů z partnerského chovatelského spolku z Vohenstraussu.

Předseda stříbrských chovatelů přítel Antonín Stehlík ve svém příspěvku krátce připomněl činnost základní organizace v loňském roce. I nadále pokračovala rekonstrukce chovatelského areálu a obnova voliér a klecí. Kromě trhů, které se konaly každou první sobotu v měsíci, se mohli zájemci účastnit i dalších chovatelských akcí pořádaných v prostorách chovatelského areálu. Ať již to byla zářijová 21. bodovací výstava mláďat králíků, holubů a drůbeže, doplněná expozicí okrasného ptactva, nebo 7. propagační výstava okrasného ptactva v měsíci listopadu. Na obě akce měly školky a školy vstup zdarma.

Jak vyplynulo ze zprávy jednatelky př. Zdeňky Kantové, v loňském roce přišli do spolku dva chovatelé. Na vlastní žádost ukončili členství tři členové a krátce před svými 94. narozeninami nás opustil nejstarší člen př. František Korbel. Členská základna tak čítá 33 chovatelů. Do roku 2014 jsme vstupovali s těmito počty chovaných zvířat – 168 ks velké drůbeže, 56 ks zakrslé a zdrobnělé, 29 kachen, 16 hus, perličky, krůty a křepelky. Králíkáři nahlásili téměř 80 kusů, holubů máme ve stavu 234 a okrasné ptactvo a kanáři čítá téměř 300 kusů. Celkem jsme měli v evidenci přes 800 kusů zvířat, ale tento počet je jistě vyšší, protože představuje jen chovné kusy.

Ze zprávy př. Jany Kantové vyplynulo, že naše odchovy králíků nás dobře reprezentovaly i na akcích, pořádaných mimo Stříbro. Účastnili jsme se např. výstav v Tachově, Bezdružicích, v Kladrubech, Nečtinech. Zastoupení jsme měli na regionální výstavě Plzeňského a Karlovarského kraje v Chodově, na této výstavě jsme nebyli tak úspěšní jako v roce předcházejícím. Radost jsme měli z odchovů př. Antonína Stehlíka, který získal za své králíky durynské čestné ceny a poháry, př. Karel Smrž přivezl ocenění za králíky malé berany strakáče divoce zbarvené.

Následovala zpráva z odbornosti holubů, kterou přednesl př. Jakub Šedivý.

Další příspěvek si připravil za okrasné ptactvo př. Jiří Švehla. I zde zavládla spokojenost. Listopadová propagační výstava ptactva ve Stříbře svým bohatým zastoupením a pestrostí láká chovatele a zájemce o „barevné peří“ nejen z blízkého okolí, ale i z Karlovarska a Plzeňska. Všem chovatelům za předvedené chovy patří poděkování.

Za nepřítomného předsedu odboru drůbeže podal krátkou zprávu př. Jakub Šedivý.

Mladí chovatelé v naší organizaci nám postupně odrůstají. Přesto se uskutečnilo setkání mladých chovatelů Tachovska právě ve Stříbrské organizaci, kterého se účastnilo 5 soutěžících ze základních organizací. Na naší zářijové výstavě i na okresní výstavě v Tachově byli všichni mladí chovatelé, bez ohledu na ocenění vystavených zvířat, odměněni čestnými cenami. Právě město Stříbro a město Tachov činnost naší mládeže podporují.

Se svým příspěvkem vystoupili i hosté, kteří poděkovali chovatelům za činnost a reprezentaci města a popřáli všem nejen pevné zdraví, ale i úspěchy v chovech. Dále také připoměli zajištění expozice zvířat na letním táboře na Střele ve spolupráci s Jakubem Šedivým a ZO Stříbro.

Následovalo finanční zhodnocení uplynulé sezony a zpráva kontrolní a revizní komise. Po dobrém obědě byl předložen plán činnosti a rozpočet na rok 2015. Kromě pravidelných chovatelských trhů připravují Stříbrští 22. bodovací výstavu králíků, holubů a drůbeže s expozicí okrasného ptactva. Ta se uskuteční v sobotu 12. září 2015 a účast přislíbil i pan Václav Žákovec se svým hudebním doprovodem. Obyvatelé Stříbra snad prominou částečné omezení provozu na parkovišti u „Strabagu“ v době konání akce. Ještě předtím – v květnu – se opět sejdou mladí chovatelé a v listopadu to bude 8. propagační výstava okrasného ptactva. Ta bude v termínu 20. – 21. 11.2015. V kalendáři je kromě ostatních výstav naplánovaná i výstava ve Vohenstraussu. Tam se Stříbrští již několik desítek let potkávají se svými přáteli, bohužel s přibývajícími roky a věkem těchto přátel ubývá…

V závěru jednání byl zvolen delegát na okresní konferenci a valnou hromadu ČSCH a tři členové převzali nové členské průkazy. Přítomní si popřáli hodně úspěchů v chovech. Snad bude letošní chovatelská sezóna úspěšná. Rádi by předvedli svá zvířata na Evropské výstavě v Métách. Po úspěchu u EV v Praze a Lipsku by to bylo jistě opět pěkné zúročení dlouholeté práce v chovech.

 

Foto: archiv chovatelů – děkuji!

 

m_P4180009 m_P4180011 m_P4180013 m_P4180016 m_P4180017 m_P4180021 m_P4180024 m_P4180025 m_P4180032 m_P4180038 m_P4180041 m_P4180046