WEILOVÁ PSALA O HORNICKÉ HISTORII VE STŘÍBŘE A SKLIDILA ÚSPĚCH

Červen 23, 2015|Posted in: Obecné

Ve dnech 23.a 24. dubna 2015 se v prostorách Krajské vědecké knihovny v Liberci uskutečnila celostátní studentská historická soutěžní konference. I naše královské horní město Stříbro zde mělo svého kandidáta. Jedná se o velmi významnou akci, při které mají studenti možnost jednou nohou nakročit do vědeckého prostředí. Student má za úkol prezentovat svoji práci a v následné diskusi ji obhájit. Celkem se soutěže zúčastnilo 27 studentů z ČR. Rodačka z našeho města Kristýna Weilová zaznamenala ohromný úspěch, za svou práci související s hornickými dějinami našeho horního města „Perkmistři, horníci a měšťané stříbrští v kontextu důlní konjunktury první poloviny 16. století“ – 2. místo. Nezávisle na probíhající soutěži je každoročně udělována cena prvorepublikového historika Josefa Šusty, která si klade za cíl vyzdvihnout nejnadanější mladé badatele v daném roce. Právě tuto prestižní cenu bezkonkurenčně vyhrála Kristýna Weilová.

Studie je zaměřena na těžební činnost královského horního města Stříbra v první polovině 16. století. Z dochovaných pramenů vytvořila ucelený obraz horní správy stříbrských dolů. Rovněž se snažila o objasnění těsných vztahů stříbrské těžby s kutnohorskou hutí, hlavně na základě korespondence královských úředníků a stříbrských důlních správců.

Celá studie K. Weilové je postavena na údajích z účetních knih stříbrských dolů, které umožnily vytvořit základní, celistvější a jasnější představu o situaci ve stříbrském revíru. V odborné práci jsou nejen jména stříbrských horníků, ale i konkrétní osobnosti zapomenutých důlních správců a stříbrských perkmistrů. K.Weilové se rovněž podařilo rozkrýt podíl aktivit stříbrských měšťanů na dolování v okolí města.

Za Hornický spolek ve Stříbře doufám, že naše nyní již slavná studentka bude pokračovat ve své studii i nadále a pomůže nám rozkrýt i druhou polovinu 16. století.

Tímto bych se rád obrátil i na další studenty, hlavně stříbrského gymnázia, nemáte zájem na pokračování v bádání o hornické historii našeho města a stříbrského revíru, kde se těžilo více, jak osm století?

Karel Neuberger

wailova1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wailova2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wailova3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wailova4