DĚTI SPALY VE ŠKOLE, HLEDALY POKLAD A UČILY SE ZACHRAŇOVAT

Červen 17, 2015|Posted in: Obecné

Základní škola v Černošíně se v sobotu stala malou noclehárnou pro své žáky. Už v pátek odpoledne se sešlo čtrnáct dětí, ty upekly dobroty, vydaly se poznávat krásy Černošína  a pozdě večer je čekal bobřík odvahy. „Takovou akci jsme připravily pro děti už podruhé. Děti přespaly ve škole a hned druhý den vstaly a měly rozcvičku. Hned po vydatné snídani absolvovaly poučný kurz první pomoci, kdy se hodinu věnovaly teorii i praxi. Vyzkoušely si resuscitaci, ošetření krvácení a otevřené zlomeniny i zotavovací polohu,“ uvedly spolupořadatelky Veronika a Hana Merglovy. Sobota pokračovala prohlídkou černošínského muzea a dováděním na dětském hřišti. Po společné obědě následoval další úkol. „Úkolů bylo více, ale tím nejzajímavějším pro děti bylo hledání pokladu, který hledaly po celé škole. Žáci byli úspěšní, poklad brzy našli. Na závěr tohoto workshopu si všichni nakreslili obrázek, který se nesli na památku domů. Samozřejmě, nechyběla ani další odměna v podobě vanilkové zmrzliny, sladkého melounu a dalších dobrot,“ uvedly pořadatelky, které by chtěly poděkovat účastníkům i rodičům za důvěru a sponzorské dary. „Jsou úžasní a další dík bychom poslaly celému realizačnímu týmu, učitelce Nadě Pézlové, asistentkám Nikče Zikánové, Adélce Dankové a Katce Jabůrkové, které se dobrovolně zapojily  a s dětmi si výborně poradily, paní ředitelce Dagmar Varousové za poskytnuté prostory a podporu a v neposlední řadě velký dík patří rodině Jersákových, kteří připravili a vedli hodinku první pomoci,“ nešetřily chválou Veronika a Hana Merglovy.

MarS

Foto: archiv Merglových

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA