HORNÍCI VYRAZILI NA SLOVENSKO

Červen 3, 2015|Posted in: Obecné

Členové hornického spolku ze Stříbra se v minulém týdnu při plánované poznávací cestě po Slovensku setkali během několika dnů v představiteli různých hornických spolků a představiteli měst. První zastavení bylo v Hodruši u Banské Štiavnice, kde jsme při večerním slavnostním posezení předali předsedovi Banskoštiavnicko-hodrušského spolku Ing. Richardu Kaňovi vyznamenání za celoživotní dílo (celý život zasvětil práci v hornictví, pracoval po celou dobu na zlatorudném dole, kde se i později stal spolumajitelem, montanista, dvoj -násobný mistr světa v rýžování zlata, pořadatel významných hornických akcí). Střetnutí se neslo ve velmi srdečném duchu. Na závěr předal Ing. Kaňa Karlu Neubergerovi a Hornickému spolku Stříbro vyznamenání „ Za zásluhy o hornictví“. Druhý den jsme fárali na dole Rozálka, zlatorudný důl v plné činnosti.

K večeru nás očekávali v Lubietové, starém svobodném královském horním městě. Uvítal nás starosta obce Ing. Pavel Zajac s manželkou a předseda banického spolku Ernest Solivajs. Postupně nám ukázali svůj původní obecní hrad, dnes radnice, okolní přírodu, pozůstatky po hornické činnosti (doly, odvaly a objekty po těžbě mědi a zlata).

Poté jsme se přesunuli do Starých Hor, kde jsme měli možnost shlédnout hornické soukromé muzeum a velké pozůstatky po hornické činnosti po těžbě mědi na Pieskach s večerním ubytováním ve Španie Dolině. Kde nás uvítal místní banický spolek s názvem „Herrengrund“ v čele s majstrom bratstva Dr. Andrejem Sitárem. Večerní slavnostní posezení se konalo v penzionu Klopačka.V minulosti se odtud svolávali horníci do práce. Za penzionem ještě je vidět největší měděný odval v Evropě. Hornický spolek Stříbro předal majstrovi bratstva Dr. Andreji Sitárovi medaili „Za celoživotní dílo“. Herrengrund je z našeho pohledu nejagilnějším slovenským banickým spolkem, za kterým je vidět neskutečně odvedená práce (hornické muzeum s fantastickými hornickými relikviemi, banický chodník, dva filmy o těžbě mědi, restaurace na návsi s hornickým orlojem, původní hornická hospoda s hornickými starými insigniemi a bezpočet dalších aktivit). Obdivuhodné !!

Poté naše cesta vedla do hornického města Dobšiné, kde nás přivítali členové v čele s předsedou Ing. Michalem Neubauerem. Opět se horničtí kamarádi naší delegaci věnovali skoro po celý den, který jsme ještě navíc završili návštěvou soukromého hornického muzea v Nižné Slané. Soukromé muzeum s takovými dochovanými hornickými exponáty, že můžeme jen tiše závidět. Celou naši akci jsme ukončili ve starém královském horním městě Banské Štiavnici. Celkově můžeme říci, že jsme absolvovali náročnou zahraniční poznávací cestu s krásnými zážitky a poznáním nových kamarádů a přátel. Dokonce možná dojde i ke spolupráci dvou královských horních měst ve formě partnerství. Dobrý počin.

Zdař Bůh

Karel Neuberger

Hornický spolek Stříbro

 

P1010003 P1050023 P1050062 P1050121 P1050177 P1050240 P1050311 P1050431 P5207242