UŽ JE TO 40 LET OD UKONČENÍ TĚŽBY RUD VE STŘÍBŘE

4 října, 2015|Posted in: Obecné

V sobotním dopoledni 3.10.2015 se na stříbrské radnici za zvuku hornické hymny „Hornický stav budiž velebený“ sešli pozvaní bývalí pracovníci Rudných dolů Příbram, závod Stříbro k malému připomenutí 40 let od ukončení těžby rud ve stříbrském rudním revíru. Pozvání obdrželi všichni žijící a hlavně ti s aktuální adresou. Záštitu nad akcí převzalo město Stříbro. S finanční podporou Hornickému spolku pomohli Krajský úřad v Plzni a Nadace Jakoubka ze Stříbra. Pozvání přijali zástupci firmy DIAMO s.p. o.z. SUL v Příbrami Ing. V.Plojhar, Obvodního báňského úřadu v Plzni zastoupený ing. V.Šedivcem, Krajského úřadu v Plzni, za Nadaci Jakoubka ze Stříbra byl přítomen předseda ing. R.Svoboda. Přítomné přivítal předseda hornického spolku R. Strankmüller. Na začátku přítomným zazpíval pěvecký soubor ZŠ Mánesova pod vedením paní učitelky B. Červené a za klavírního doprovodu A.Neubergerové. Jejich vystoupení bylo završeno hornickou písničkou „Připijme tedy hornickému stavu, nejdřív panu direktoru a potom celému stavu ….“.

Poté proslov stíhal proslov. Hlavní proslov měl místopředseda spolku K. Neuberger. Nezapomnělo se ani na všechny, kteří nás již opustili, minutou ticha. Zástupci OBÚ, DIAMA s.p., Města Stříbra a Hornického spolku předali několik pamětních listů a všichni přítomní obdrželi na památku glejt a pamětní medaili. Po skončení slavnostního aktu byli horníci pozváni na malé občerstvení. Doufáme, že si všichni měli ještě po létech co říci, že si případně odpustili staré hříchy. Přejeme Všem do dalších let hlavně mnoho zdraví. Na závěr samozřejmě nesmělo chybět společné foto.
Zdař Bůh
K.Neuberger, Hornický spolek Stříbro

Děkuji! 🙂

Stříbro Stříbro Stříbro Stříbro Stříbro Stříbro Stříbro Stříbro Stříbro Stříbro Stříbro Stříbro Stříbro Stříbro Stříbro Stříbro Stříbro Stříbro Stříbro Stříbro