CHOVATELÉ HODNOTILI ROK 2015

16 dubna, 2016|Posted in: Obecné

V sobotu 9. dubna se konala ve Stříbře výroční schůze chovatelů. Kromě domácích se účastnila  i delegace chovatelů partnerského chovatelského spolku z Vohenstraussu.
O zahájení se postaral předseda ZO ČSCH Antonín Stehlík. Mimo jiné připomněl, že nadále pokračuji rekonstrukce chovatelského areálu. Chovatelé pořádají pravidelné trhy, které se konají vždy první sobotu dopoledne v měsíci. Ale chovatelé pořádají i jiné akce. „Měli jsme například

22. bodovací výstava mláďat králíků, holubů a drůbeže, doplněnou expozicí okrasného ptactva, a 8.propagační výstavu okrasného ptactva v listopadu. Akce byly velmi kladně hodnoceny chovatelskými odborníky, ale i zástupci města a návštěvníky. Naše chovy nás dobře reprezentovaly i na akcích pořádaných mimo Stříbro. Účastnili jsme se i výstav v Tachově, Bezdružicích, v Kladrubech, Nečtinech i na celostátní výstavě ve vzdálené Lysé nad Labem. Zastoupení jsme měli i na regionální výstavě Plzeňského a Karlovarského kraje v Horšovském Týně. V závěru roku jsme si prohlédli chovatelskou výstavu u našich přátel ve Vohenstraussu, kam jezdíme již pravidelně několik let,“ uvedla jednatelka Zdeňka Kantová.

 V  uplynulém roce v  ZO Stříbro evidováno 33 členů. Společně s tachovskou organizací č. 1  tak jde o chovatelský spolek s největším počtem členů na Tachovsku.

Chovu králíků se věnuje 9 chovatelů a do nové chovatelské sezony bylo připraveno téměř 80 ušáků pro další odchov. Z chovaných plemen jsou nejvíce zastoupeni vídeňští a novozélandští králíci. Za organizaci bylo registrováno 141 králíků. Dva chovatelé jsou organizováni ve specializovaném klubu.

Za odbor holubů přednesl zprávu př. Jakub Šedivý. „Máme sedm chovatelů holubů. Chováme osm plemen v 16 barevných rázech a kresbách. Jsou to například plemena český stavák, francký štítník, moravský voláč, moravský pštros, prácheňský káník, rys, kapucín, kalifornský. Dohromady máme více jak 160 párů holubů. Naši chovatelé velmi dobře reprezentovali na výstavách v okrese Tachov, ale i mimo něj,“ říká mladý chovatel Šedidý.

Následovala zpráva z drůbežářské sekce. V chovu drůbeže se stav zlepšil a nedošlo k úbytku členů ani chovů. Chovatelé drůbeže stárnou a mladí se zrovna do chovatelství nehrnou. V chovech mají členové  rodajlenky, vlašky, bantamky, zdrobnělé wyandotky, kachny pižmové, perličky, kachny pekingské kolmé, orpingtonské, krůty, slepice bielefeldské rodobarvé, malajky, zdrobnělé amroksky, zakrslé kočinky a další.

Za sekci okrasného ptactva přednesl zprávu př. Jiří Švehla. Chovatelé okrasného ptactva a kanárů se aktivně účastnili všech akcí pořádaných ZO, počínaje brigádnickou a konče výstavní činností. Svoji expozici měli i na výstavě v září. Na této výstavě bylo jako nejlepší vyhodnoceno ptactvo, které chová př. Ladislav Jarabica. Na 8. propagační výstavě okrasného ptactva v listopadu předvedlo své odchovy 11 chovatelů. Návštěvníci obdivovali papoušky ze všech světadílů, počínaje drobotinou a konče velkými papoušky. Jako nejlepší byly oceněny předvedené exponáty př. Radka Dostála, Ladislava Jarabici, Jiřího Švehly a Antonína Stehlíka ze stříbrské organizace a dále př. Karla Thierla z Nýřan. 

Je však potřeba organizaci i omladit. „Činnost mladých chovatelů v základní organizaci stagnuje a je nutné se na mládí zaměřit.  Každoročně se snažíme pořádat několik akcí pro děti a mládež, abychom mladým přiblížili chovatelství a získali naše následovníky,“ uvedla Kantová.

Následovalo finanční zhodnocení uplynulé sezony a zpráva kontrolní a revizní komise.

Následně  projednali chovatelé plán práce na rok 2016 a nastínili rozpočet na letošní rok. I nadále bude rozvíjena spolupráce s městem Stříbrem, které spolufinancuje naše akce, s městem Vohenstrauss a s přáteli chovateli ve Vohenstraussu. Do organizace přišel i nový člen – př. Brichta, chovatel holubů, převzal členský průkaz. Následovaly diskusní příspěvky hostů a diskuse k předneseným zprávám.

Hodnotící výroční schůze splnila svůj účel a všichni účastníci doufají, že letošní chovatelská sezona bude alespoň tak úspěšná jako ta loňská.

Foto: archiv chovatelů

m_P1050375 m_P1050378 m_P1050379 m_P1050380 m_P1050383 m_P1050389 m_P1050392 m_P1050395 m_P1050398 m_P1050409 m_P1050410 m_P1050411