CHOVATELÉ SE SEŠLI V TACHOVĚ A HODNOTILI

27 dubna, 2016|Posted in: Obecné

Chovatelé TACHOVSKA hodnotili uplynulou sezónu.

V sobotu se sešli v Tachově na svém jednání zástupci základních organizací Bezdružic, Boru, Černošína, Kladrub, Konstantinových Lázní, Stříbra, Tachovské ZO 1 a Tachovské ZO 3, aby zhodnotili chovatelský rok 2015.

V úvodní zprávě jednatelky př. Zdeňky Kantové zaznělo, že členská základna chovatelských organizací poklesla. V roce 2015 vykazovaly základní organizace tento počet členů: ZO Bezdružice – 10, Bor – 10, Černošín – 11, Kladruby – 19, Konstantinovy Lázně – 4, Stříbro – 27, Tachov 1 – 27, Tachov 3 – 15 a Okrasné ptactvo – 3, celkem – 126 členů. Oproti roku 2014 tak došlo k úbytku členů u základních organizací Kladruby, Stříbro, Tachov 3 a u okrasného ptactva, které ukončilo do roku 2016 činnost a někteří jeho členové přešli do tachovských ZO. Objednali jsme členské známky pro 121 dospělých a 5 mladých chovatelů. Naši členové nahlásili pro rok 2015 celkem 3 394 kusů chovných zvířat, ať to jsou čistokrevné chovy, P chovy nebo S chovy. I zde došlo k úbytku v našich chovech a to téměř o pětistovku.

Následovala zpráva předsedy odboru králíků př. Ing. Františka Janouška. Uplynulý chovatelský rok byl pro králíkáře okresu Tachov nepříznivý. Sucho ovlivnilo nejen zajištění krmiva pro chovnou sezonu, ale i kvalitu chovu. Přesto naši chovatelé přivezli několik pěkných hodnocení ušáků z výstav, ať již to bylo na místních výstavách nebo na Regionální výstavě v Horšovském Týně a na celostátní výstavě v Lysé. Několik našich členů je také členy speciálních klubů, např. belgických obrů, českých albínů nebo holandských králíků. I tam dosahují se svými chovy velmi pěkných výsledků. Ing. Janoušek také informoval o plánovaných změnách v registraci a vzorníku králíků.

Následovalo vyhodnocení nejlepších chovatelů v odbornosti králíků:

1.místo př. Ladislav Hybšt – ZO TACHOV 1 – hermelín modrooký

(převzal pohár a diplom)

2.místo př. Antonín Stehlík – ZO STŘÍBRO – duryňský

3.místo př. Lenka Zahnová – ZO STŘÍBRO – novozélandský bílý

(chovatelé na 2. – 3.místě obdrží diplom)

Okresní registrátor př. Ladislav Halák seznámil přítomné s registrací králíků. Naši chovatelé v uplynulém roce registrovali celkem 354 kusů králíků 24 plemen, 82 kusů bylo v S chovech. Celkem tedy bylo registrováno 436 kusů. Nejvíce byli zastoupeni králíci durynští, kalifornští a novozélandští obrovití strakáči. Ze základních organizací nejpočetněji registrovali králíky ve Stříbře – 146 kusů, následovala ZO Kladruby – 77 ks a Tachov 3 – 76 ks.

Za odbornost holubů přednesl zprávu př. Josef Veřtat. Zhodnotil výstavní činnost v uplynulém roce a vyzdvihl hlavně účast našich chovatelů na Regionální výstavě v Horšovském Týně, kdy jsme obsadili pěkné třetí místo v soutěži oblastí za silnou Plzní a Chebem. Holubáři objednali pro chovnou sezónu 1 255 ks kroužků.

Nejlepší chovatelé holubů byli vyhodnoceni následovně:

1. místo př. Josef Veřtat – ZO TACHOV 1 – moravský pštros červený

2. místo př. Václav Salaba – ZO BOR – americký king bílý

3. místo př. Zdeněk Parkos – ZO TACHOV 1 – moravský pštros modrý

Za odbornost drůbeže přednesla zprávu př. Kateřina Novotná. Zdá se, že stavy drůbeže na okrese stoupají zejména z ekonomických důvodů, kromě masa chovatelé nejvíce oceňují hlavně domácí vejce. Přesto se na výstavách počty vystavených kusů snižují. Drůbežáři objednali pro rok 2015 celkem 1838 kusů kroužků.

Nejlepším chovatelem drůbeže byl vyhlášen:

1.místo př. Josef Veřtat – ZO TACHOV 1

2.místo př. Jakub Šedivý – ZO STŘÍBRO

3.místo př. Antonín Stehlík – ZO STŘÍBRO

Př. Jana Kantová informovala o činnosti mladých chovatelů, kteří nám stále ubývají. Ze základních organizací Bezdružice, Černošín a Tachov jsou však hlášeni noví zájemci právě z řad mladých chovatelů. Připomněla také některé akce, které se s mládeží uskutečnily. V květnu to bylo setkání mladých chovatelů Tachovska ve Stříbře, v prosinci na okresní výstavě všichni mladí chovatelé bez rozdílu ocenění svých zvířat získali poháry. Potěšující je také to, že se v letošním roce účastnila delegace Tachovských setkání mladých chovatelů v Hoře Sv. Václava na Domažlicku.

Nejlepším mladým chovatelem byl vyhlášen př. Michal Vališ ze ZO STŘÍBRO.

Ocenění nejlepší chovatel okrasného ptactva převzal př. Antonín Stehlík ze ZO STŘÍBRO.

 Soutěž základních organizací za rok 2015 přinesla tyto výsledky a poháry převzali zástupci těchto organizací:

1.místo ZO TACHOV 1 – získala v okresní soutěži 1 437,0 bodu

2.místo ZO STŘÍBRO – 1 434,0 bodu

3.místo ZO TACHOV 3 – 1 410,5 bodu

 

Ocenění Zasloužilý chovatel oblasti TACHOV za rok 2015 převzal př. Václav Salaba ze ZO BOR.

Chovatelé dále vyslechli zprávu kontrolní a revizní komise, kterou přednesl př. Jiří Houdek, a zprávu pokladní přednesenou př. Marií Váňovou.

Dále byl projednán plán činnosti a rozpočet na rok 2016. Chovatelé také zvolili delegáta na mimořádnou a valnou hromadu Českého svazu chovatelů, která se bude konat v květnu a v listopadu v Praze.

V diskuzi zazněly připomínky k projednávaným zprávám a k plánu činnosti.

Jednání pozdravil také místostarosta města Tachova Ing. Václav Svoboda, který popřál chovatelům hodně zdaru v nadcházející chovné sezóně i v osobním životě.

Zpráva z ZO ČSCH Stříbro

m_P1050443 m_P1050447 m_P1050450 m_P1050451 m_P1050454 m_P1050455 m_P1050463 m_P1050470 m_P1050480 m_P1050484 m_P1050489 m_P1050490 m_P1050491 m_P1050492 m_P1050493 m_P1050494