TIP NA VÝTET: JELENI, OPIČÍ DRÁHA A TORZO KOSTELA – SVATÝ LINHART

6 července, 2016|Posted in: Obecné

V lesích, které pokrývaly území nynějších karlovarských lázeňských lesů, žil podle pověsti poustevník Linhart. Pověst se odvozuje od románského kostela zasvěceného kolem roku 1200 svatému Linhartovi. Jeho torzo, které je v současnosti zakonzervováno po archeologickém výzkumu, je nejstarší stavební památkou ve správním území nynějšího města. Při něm stávala ves známá nyní pod jménem Obora, ta zanikla počátkem 16.století.
V jeho blízkosti stojí neogotická kaplička svatého Linharta s jeho soškou.
Procházku mezi korunami stromů nabízejí dvě lávky a jedna vyhlídková věž nad nově vytvořenou oborou.http://www.llkv.cz/lesy/
Kromě prohlídky tamních poutních míst můžete využít také podívané na jeleny a divoká prasat v oborách. Navíc je zde skvělé lanové centrum ve větvích stromů. Pokusím se Vám zadat pohled na mapu, místo se nachází cca 2 km vpravo před vjezdem do KV od Plzně.
mape
A více z internetu:
Přírodní lanové centrum je otevřeno od roku 2012 a nachází se v Lázeňských lesích Karlových Varů. Přírodní lanové centrum je skvělým cílem pro rodinné a školní výlety, ale i party sportovních nadšenců, kteří si rádi vyzkouší své fyzické i psychické možnosti. Přírodní lanové centrum svatý Linhart nabízí okruhy s lanovými překážkami pro děti i dospělé, nízké lanové překážky a překážky top-rope. Na průběh parku dohlížejí školení instruktoři.
Obora sv. Linhart, která se rozkládá na ploše téměř 70 hektarů, kromě klasické pozorovatelny nabízí i ojedinělý pohled na zvířata a krajinu, a to shora. K tomu účelu slouží soustava můstků, která místy vyvede stezku až do šestimetrové výšky.

Obora Linhart v Karlových Varech – Doubí má tři části. Přímo u Linhartu je možné pozorovat jelena siky Dybowského, ve střední části daněk skvrnitý a špička obory patří praseti divokému.

Obora se zvěří se rozkládá na 67 hektarech a během několika let se v ní budou prohánět řádově desítky kusů zvěře. Pozorovat je můžete z visutých mostů, které jsou místy až v šestimetrové výšce. Stezka vás zavede také k malým rybníkům, kde se podíváte na typický vodní hmyz.

Obora je uzpůsobená pro pozorování zvěře. Napříč oborou procházejí dvě pozorovací lávky, které zvěř může podcházet a jejichž hlavní účel je umožnit pozorování zvěře v lokalitách, kde se zvěř nejčastěji vyskytuje.

Delší pozorovací lávka prochází hlavní komorou a vede převážně po lokalitě louky, podél pěti lučních rybníků propojených potůčkem a v části prochází hlubokým lesem v těsné blízkosti kmenů. Kratší pozorovací lávka prochází vedlejší komorou obory pro černou zvěř v hlubokém lese a v části mlázím.

Poblíže budovy Linhart je umístěna samostatná zastřešená pozorovatelna, zajišťující výhled na zvěř pasoucí se na přilehlém palouku. Cesty podél obory i pozorovací lávky jsou součástí naučných okruhů vybavených zajímavými informačními tabulemi.

IMG_6505 IMG_6507 IMG_6510 IMG_6512 IMG_6515 IMG_6519 IMG_6520 IMG_6524 IMG_6528 IMG_6530 IMG_6531 IMG_6538 IMG_6542 IMG_6547 IMG_6548 IMG_6553 IMG_6554 IMG_6555 IMG_6557 IMG_6559 IMG_6560 IMG_6561 IMG_6564 IMG_6567 IMG_6568 IMG_6569 IMG_6571 IMG_6572 IMG_6573 IMG_6574 IMG_6577 IMG_6580 IMG_6581 IMG_6583 IMG_6585 IMG_6589 IMG_6590 IMG_6591 IMG_6592 IMG_6593 IMG_6595 IMG_6596 IMG_6599