CHOVATELÉ MAJÍ ZHODNOCENO I NAPLÁNOVÁNO!

Březen 29, 2017|Posted in: Obecné

Chovatelé hodnotili svoji činnost za loňský rok a naplánovali chovatelské akce na rok 2017.

Výroční členské schůze byla kromě zástupce města Stříbra starosty Bc.Karla Lukeše a poslance parlamentu ČR Ing.Václava Votavy přítomna i delegace chovatelů partnerského chovatelského spolku z Vohenstraussu, překladatelsky zajistil jednání pan Josef Felber.

V úvodu jednání přednesl svůj příspěvek předseda ZO př. Stehlík. Z jeho zprávy zaznělo, že i v loňském roce naše pracovala úspěšně. Pokračovala rekonstrukce chovatelského areálu. Kromě tradičních trhů, které se konaly každou první sobotu v měsíci, se mohli zájemci účastnit i dalších chovatelských akcí pořádaných v prostorách chovatelského areálu. Až již to byla zářijová 24. bodovací výstava mláďat králíků, holubů a drůbeže, doplněná expozicí okrasného ptactva nebo 9. propagační výstava okrasného ptactva v měsíci listopadu. Právě tyto dvě akce jsou určeny zejména pro děti z mateřských školek a škol. Chceme tak přilákat do našich řad nové zájemce. Naše chovy nás dobře reprezentovaly i na akcích pořádaných mimo Stříbro. Účastnili jsme se např. výstav v Tachově, Bezdružicích, v Kladrubech, Nečtinech nebo v Lysé nad Labem. Zastoupení jsme měli i na regionální výstavě Plzeňského a Karlovarského kraje v Nezvěsticích, kde jsme však jako okres Tachov propadli. Bohužel, na konci roku byl hlášen výskyt ptačího moru a některé chovatelské výstavy se neuskutečnily. V závěru roku jsme si prohlédli chovatelskou výstavu u našich přátel ve Vohenstraussu, kam jezdíme již pravidelně několik let. Všechny naše akce podporuje jak Město Stříbro, pan senátor Nenutil i pan poslanec Votava a nesmíme zapomenout také na podporu pana starosty a chovatelů z Vohenstraussu, děkujeme a doufáme, že naše spolupráce bude pokračovat i v dalších letech.

Jak vyplynulo ze zprávy jednatelky př. Z. Kantové, bylo v uplynulém roce v  ZO Stříbro evidováno 31 členů. Společně s TC 1, se stejným počtem členů, patříme mezi organizace s největším počtem členů na Tachovsku. Mladé chovatele zastupuje př.Vališ a př.Szerencsesová. Nejstarším chovatelem je náš „dědek“ př.Jaromír Dostál, který oslavil v březnu 86. narozeniny. Do roku 2016 členové naší ZO evidovali 816 kusů zvířat. Bylo to nejvíce ze základních organizací Tachovska, 694 kusů nahlásila TC 1 a 643 TC3.

Chovu králíků se věnuje 10 chovatelů. Registrováno bylo za organizaci 107   králíků.   Jeden chovatel je členem specializovaného klubu, sdělila za odbor králíků př. J. Kantová.

Za odbor holubů přednesl zprávu př. Rumplík. 7 chovatelů se zabývá chovem holubů. Dohromady máme na našich holubnících 180 chovných kusů.

Následovala zpráva z drůbežářské sekce, kterou přednesl př.Šedivý. Konstatoval, že v chovu drůbeže je setrvalý stav. Mladí se zrovna do chovatelství nehrnou. Co se týče chovaných zvířat v naší ZO – u drůbeže (velké) jsme měli u 6 chovatelů ve stavu 175 kusů.

Za okrasné ptactvo přednesl zprávu př. Švehla. Chovatelé okrasného ptactva a kanárů se aktivně účastnili všech akcí pořádaných ZO, počínaje brigádnickou a konče výstavní činností. Svoji expozici měli i na 24. bodovací výstavě v září.  9. propagační výstava okrasného ptactva v listopadu předvedla téměř 250 malých, středních, velkých papoušků i droboť téměř ze všech světadílů. Své chovy předvedlo jedenáct. Výstava se konala pod patronací Ing. Václava Votavy, který věnoval pořádající organizaci čestné ceny. Výstavu navštívila více jak stovka návštěvníků a určitě odcházeli spokojeni. Další chovatelskou akcí, kde jsme úspěšně reprezentovali naše chovy, byla Krajská výstava ve Staňkově, která se bohužel konala ve stejném termínu. Zde nás zastupoval př. Švehla a přivezl z této výstavy za svoje ptáčky několik čestných cen.

Činnost mladých chovatelů v ZO a obzvlášť v celém Českém svazu chovatelů stagnuje a je nutné se na mládí zaměřit, sdělila př. J. Kantová. Přestože pořádáme každoročně nejméně dvě akce určené pro děti, nedaří se nám mládí přitáhnout k chovatelství. V loňském roce byli v ZO pouze dva chovatelé do 18 let.

Už 7. setkání mladých chovatelů v roce 2016, spojené s okresním kolem soutěže Olympiády mladých chovatelů,  se uskutečnilo ve Stříbře. Dalšího – již 8. setkání mladých chovatelů  proběhne 6. 5. 2017 ve Stříbře (srdečně zveme děti i jejich blízké) a v srpnu se uskuteční 49. ročník Olympiády mladých chovatelů v Poběžovicích.

Následovala zpráva pokladní přednesená př. Kupcovou a zpráva kontrolní a revizní komise, se kterou seznámil přítomné př. R. Dostál.

Chovatelé připravili plán práce a nastínili rozpočet na letošní rok. Kromě tradičních trhů (každou první sobotu v měsíci) to bude 24. bodovací výstava králíků, holubů a drůbeže doplněná expozicí okrasného ptactva – 9.9.2017 a jubilejní – 10. propagační výstava ptactva, která se uskuteční ve dnech 10. – 11.11.2017.

Dalším bodem jednání bylo předání členského průkazu, který převzal př. Danics, chovatel holubů a křepelek. Chovatelé z Vohenstraussu  převzali foto-tablo ze společných akcí roku 2016.

Následovaly diskusní příspěvky hostů a debata k předneseným zprávám. Výbor již začíná pracovat na přípravě oslav 70. výročí založení chovatelského spolku ve Stříbře, které připadne na rok 2018. Chtěli bychom do Stříbra na výstavu přilákat více vystavovatelů a tuto akci uskutečnit ve větším rozsahu.

Hodnotící výroční schůze tak splnila svůj účel, jednání se neslo v přátelské atmosféře a všichni účastníci doufají, že letošní chovatelská sezona bude alespoň tak dobrá, jako ta loňská.

aaA m_P1130028 m_P1130321 m_P1130323 m_P1130324 m_P1130329 m_P1130334 m_P1130349 m_P1130350 m_P1130352 m_P1130355 m_P1130361 m_P1130375 m_P1130382 m_P1130388 m_P1130392 m_P1130397