POTŘEBUJÍ VĚTŠÍ PROSTORY, PORADÍTE?

14 září, 2017|Posted in: Obecné

Stříbrská organizace zdravotně postižených se s lety své činnosti stále rozrůstá. Nyní je v organizaci celkem 92 členů, převažují ženy a jde převážně o lidi v seniorském věku. Předsedkyní je Jiřina Hrubá z Lomničky, která všechny zapojuje do řady aktivit, zájezdů a různých dalších akcí.  „Jsme v místní organizaci aktivní a máme

členům co nabídnout. Pořádáme ozdravné  pobyty pro členy, zájezdy po památkách, pro zlepšení kondice a za
poznáním členové podnikají lehkou turistiku po městě a okolí. Společně navštěvují divadelní představení, koncerty a
výstavy. Důležitou složkou činnosti je u nás také i přednášková činnost jak o zdravotním problematice, tak třeba o právech a nárocích zdravotně postižených. A máme i spoustu dalších nápadů,“ říká Hrubá.

Svaz má ale jeden dost důležitý problém, se kterým se už nějakou dobu snaží vypořádat. „Nemáme vlastní spolkové prostory, kde bychom měli své zázemí, mohli třeba připravit lehké občerstvení. Všichni členové na tom nejsou

zdravotně tak, aby mohli jezdit na výlety, ale uvítali by setkávání s ostatními, aby, jak se říká, přišli mezi
lidi. Mluvila jsem o tom i s poslancem Václavem Votavou, jedním z našich sponzorů, který opět vyslyšel naši žádost o příspěvek na ozdravný pobyt. Jsme rádi za každou pomoc i případný návrh,“ vysvětlila Hrubá.
Václa Votava se snaží pomoci, ale jak říká, chce to zapojit zastupitele města Stříbra. „Spolkový dům, něco jako je KAT v Tachově, ve Stříbře určitě chybí. Jednou z možností, která mě napadla, je stará hasičárna na náměstí, ale je to
jen nápad, vše záleží na zastupitelích Stříbra, já jim samozřejmě poroučet nemůžu,“ konstatuje poslanec Votava.
Předsedkyně Jiřina Hrubá je rozhodnuta se s tímto podnětem obrátit na vedení města. „Město nám sice vychází vstříc s půjčováním prostor na radnici, ale ty nejsou vhodné na všechny volnočasové aktivity. Ale věřím, že se řešení najde,“ uzavírá Hrubá.
Foto: archiv Hrubá
hrubA