DIVOŠI SLAVILI 25. NAROZENINY, BYLA I DÍVČÍ VÁLKA!

26 listopadu, 2017|Posted in: Obecné, PRO ŽENY

V září roku 1992 vznikl zásluhou Josefa Strnada – Pepy divadelní soubor, který fungoval při posádkovém domě armády ve Stříbře. Původně soubor hrál už o rok dříve Dobytí severního pólu, ale odchodem tehdejších vojáků kolektiv ochotníků zanikl. Ovšem Pepa Strnad se nevzdal a vyvěsil výzvu pro nábor nových herců z řad vojáků z povolání.

A tak to začalo, k vojákům s povolání se pak s lety přidali i herci z okolí a DIVOCH začal sbírat slávu na mnoha místech.
Aby ale nedošlo k mýlce, že jsou to nějací divoši. Divoch je totiž jen zkratkou DIVadelních OCHotníků, ale divoši tak trochu jsou, o čemž přesvědčili mnohé diváky na své oslavě 25. narozenin. Protože Divoch za ta léta podporoval nejdříve Dětskou kliniku v Plzni a nyní pomáhají klientům Domova pro osoby se zdravotním postižením v Milířích, připravili si také jednu scénku právě s nimi a sklidili velké ovace.
Během sobotního večera 25. listopadu bylo i krátké promítání, které připomněla tvorbu a úspěchy z posledních let a následovala „oprášená“ Dívčí válka, na kterou si ochotníci prvně troufli před dvaceti lety.
Publikum neustále burácelo smíchem, vtipné, někdy i košilaté scénky je nenechaly vydechnout.
Dobře se bavili i manželé Věra a Felix Matulkovi ze Stříbra. „Na to, že jsou to v podstatě amatérští herci, je dnes ceníme velmi vysoko, je vidět, že mají nadání. Hodně nás překvapili herci, které v civilu známe spíše jako vážné lidi. Například pana Kajabu téměř nepoznáváme, jaký je to komik. Do dalších let jim přejeme jen to dobré a ať se jim daří a jdou tu ještě minimálně jednou 25 let,“ usmívali se Matulkovi.
V publiku také seděla Ema Strnadová, manželky dnes už zesnulého zakladatele Josefa Strnada. “ Úplně ho tu vidím, jak by se tu dnes vyřádil, jak by se mu to líbilo. Byl by tu ve svém živlu. Vzpomínám, jak to připravoval, zavřený v ložnici, kam nikdo nesměl, aby měl na všechno klid,“ vzpomínala smutně Ema Strnadová.
Jednou z nejmladších členek souboru je Barbora Chválová, žákyně 9. třídy. Dostala svou první velkou roli – Šárku a zhostila se jí s opravdu velkým nasazením. „Měla jsem jsem zpočátku trochu trému, ale pak to opadlo. Docela jsem si to pak užívala, podpořilo mě hodně lidí,“ usmívala se spokojeně.
Její maminka Hana Chválová je vedoucí souboru. „Myslím, že oslava proběhla tak, jak měla. Potěšilo nás, že přišlo hodně lidí, že se bavili, zapojili, tleskali. To je pro herce největší radost. Výtěžek z této akce půjde na podporu keramické dílny Domova pro osoby se zdravotním postižením v Milířích, děkujeme všem,“ uvedla Hana Chválová.
MarS
IMG_0012 IMG_0014 IMG_0017 IMG_0018 IMG_0020 IMG_0024 IMG_0025 IMG_0028 IMG_0033 IMG_0036 IMG_0038 IMG_0055 IMG_0058 IMG_0064 IMG_0067 IMG_0068 IMG_0073 IMG_0077 IMG_0084 IMG_0096 IMG_0098 IMG_0103 IMG_0110 IMG_0116 IMG_0119 IMG_0123 IMG_0130 IMG_0133 IMG_0134 IMG_0137 IMG_0144 IMG_0146 IMG_0153 IMG_0157 IMG_0163 IMG_0165 IMG_0167 IMG_0174 IMG_0177 IMG_0180 IMG_0182 IMG_0187 IMG_0189 IMG_0194 IMG_0197 IMG_0199 IMG_0205 IMG_0209 IMG_0212 IMG_0216 IMG_0222 IMG_0223 IMG_0227 IMG_0231 IMG_0233 IMG_0240 IMG_0245 IMG_0248 IMG_0254 IMG_0257 IMG_0260 IMG_0265 IMG_0268 IMG_0271 IMG_0277 IMG_0279 IMG_0281 IMG_0282 IMG_0291 IMG_0295 IMG_0305 IMG_0307 IMG_0312 IMG_0314 IMG_0326 IMG_0329 IMG_0331 IMG_0332 IMG_0338 IMG_0344 IMG_0346 IMG_0351 IMG_0354 IMG_0357 IMG_0359 IMG_0362 IMG_0363 IMG_0367 IMG_0370 IMG_0375 IMG_0393 IMG_0400 IMG_0402 IMG_0406 IMG_0409 IMG_0417