CHOVATELÉ BILANCOVALI

Duben 15, 2018|Posted in: Obecné

Chovatelé Tachovska hodnotili uplynulý rok a volili nový výbor.

V pátek se uskutečnila konference Českého svazu chovatelů, okresní organizace Tachov. Přítomni byli zástupci sedmi základních organizací: z Bezdružic, Černošína, Kladrub, Konstantinových Lázní, ze Stříbra, Tachova 1 a Tachova 3.

Pozvání také přijali pan Ing. Václav Votava, Mgr. Miroslav Nenutil a z ÚVV ČSCH přítel Lubomír Kesner. V úvodní zprávě jednatelky př. Zdeňky Kantové zaznělo, že v roce 2017 bylo na našem okrese evidováno 124 chovatelů v 7 základních organizacích. Bylo to o 3 chovatele méně než v roce předcházejícím. Nejpočetnější byly základní organizace Tachov 1 – 31 členů a Stříbro – 27 chovatelů, početně se dotahují Kladruby – 24, Bezdružice – 15, Tachov 3 – 14 členů, Černošín – 10 a Konstantinovy Lázně – 3 chovatelé. V tomto počtu je zahrnuto i 9 mladých chovatelů. Bohužel svoji činnost v průběhu roku ukončila ZO BOR.

V uplynulém roce jsme měli v evidenci 2 798 kusů chovných zvířat. Je to pokles o téměř tři stovky a zdá se, že ekonomická otázka se zde jeví jako rozhodující. Nejpočetnější chovy byly v ZO Stříbro – 833 kusů, dále ZO Tachov 1 – 722 kusů a Tachov 3 – 421 kusů. V „peří“ jsme měli ve stavu 524 kusů drůbeže velké, 182 kusů zakrslé a zdrobnělé, 13 perliček, 7 krůt, 82 kachen, 42 husí a 80 křepelek. V našich voliérách poletovalo 1076 kusů holubů, z toho bylo 986 kusů okrasných a užitkových a 90 pošťáků. Chovatelé okrasného ptactva uvedli 226 chovných kusů, což bylo opět méně. Zato kanárkáři rozšiřují chovy – z 10 chovných kusů počet stoupl na 62 kusů. Dále jsme měli v evidenci 5 chovných nutrií, 6 morčat, 26 akvarijních rybek a 9 terarijních živočichů, 38 ovcí a koz. U „chlupů“ bylo evidováno 440 kusů chovných králíků, což je téměř stejný stav jako v roce uplynulém.

Následovala zpráva předsedy odboru králíků př. Ing. Františka Janouška. Připomněl velmi dobrou kvalitu našich odchovů, což se potvrdilo na krajské výstavě v Chodově, kde jsme si v celkovém pořadí polepšili o čtyři místa – ze sedmého na třetí a to jen díky králíkářům, kteří ve své odbornosti obsadili 1. příčku za Klatovy a Plzní.

Vyhodnocení nejlepších chovatelů v odbornosti králíků:

1. př. Antonín Stehlík (ZO Stříbro) durynský

2. př. Lenka Zahnová (ZO Stříbro) novozélandský bílý

3. př. Marcela Kupcová (ZO Stříbro) havana

Př. Ladislav Halák informoval o registraci králíků za uplynulý rok. Naši chovatelé zaregistrovali 456 kusů králíků devíti plemen. Nejpočetnější zastoupení měli belgičtí obři v pěti barevných rázech – celkem 113 kusů, durynští 51 kusů a oblíbené masné plemeno novozélandský bílý – 39 kusů. Ze základních organizací měla nejpočetnější zastoupení ZO Konstantinovy Lázně, ta registrovala 90 kusů, Tachov 1 – 88 kusů a Kladruby 82. Kromě toho zaregistrovalo pět chovatelů 107 kusů králíků v S chovech. V celkovém součtu to bylo o deset kusů ušáků méně než v roce 2016.

Následovala zpráva o činnosti holubářů, kterou přednesl př. Josef Veřtat, který se zmínil o neúspěchu chovatelů na krajské výstavě v Chodově, kde se Tachovští ocitli na posledním místě, i když získali pohár na nejlepšího holuba moravského plemene. Příjemným překvapením pak bylo ocenění našich holubů na 7. krajské jihomoravské výstavě v Brně, která se uskutečnila v závěru roku. Zde kromě pohárů za drůbež a králíky získal moravský pštros červený př. Veřtata čestnou cenu a př. Jana Kantová získala pohár za nejlepšího holuba výstavy moravského pštrosa modrého. Holubáři objednali pro rok 2017 celkem 1 305 kroužků, a jak to vypadá, v letošním roce by se stavy holubů měly zvýšit.

Vyhodnocení nejlepších chovatelů v odbornosti holubi:

1. př. Josef Veřtat (ZO Tachov 1) moravský pštros červený

2. př. Václav Salaba (ZO Tachov 1) king bílý

3. př. Miroslav Salaba (ZO Tachov 1) hesenský voláč černý kropenáč

Dalším příspěvkem bylo zhodnocení drůbežářské sekce, zprávu přednesl přítel Jan Kotrba, který připomněl výstavní činnost ve své odbornosti a přidal i kritickou připomínku, která se týkala spolupráce chovatelů. Drůbežáři objednali na rok 2017 celkem 1 556 kusů kroužků.

Následovalo vyhodnocení nejlepších chovatelů drůbeže na oblasti Tachov za uplynulý rok.

1. př. Mgr.Dana Fecková (ZO Tachov 1) husa česká bílá

2. př. Jakub Šedivý (ZO Stříbro) bojovnice tuzo

3. př. Antonín Stehlík (ZO Stříbro) velsumka zdrobnělá rezavě koroptví

Za nepřítomné ptáčkaře přednesla informativní zprávu př. Zdeňka Kantová. Přesto, že na oblasti Tachov nemáme ve výboru zástupce barevného peří, ptáčkaři jsou aktivní. Téměř na každé propagační nebo bodovací výstavě je k vidění ukázková expozice. Ve Stříbře se pak v listopadu koná propagační výstava věnovaná jen ptactvu. Zde vystavilo své odchovy 8 chovatelů ze Stříbra a dva z Kladrub a bylo předvedeno více jak 180 kusů papoušků a drobotě téměř ze všech světadílů. Další úspěch zaznamenal v loňském roce právě stříbrský chovatel př. Jiří Švehla, který dosáhl vynikajícího ocenění kanárů na krajské výstavě v Plzni a právem k němu putuje pohár za nejlepšího chovatele okrasného ptactva za rok 2017.

O slovo se dále přihlásili mladí chovatelé.

8. setkání mladých chovatelů a okresní kolo mladých chovatelů se uskutečnilo 13. 5. 2017 ve Stříbře. Zúčastnily se tři děti z bezdružické a stříbrské organizace. Celostátní kolo pak proběhlo 2. 8. – 6. 8. 2017 v nedalekých Poběžovicích, bohužel bez našich zástupců. Získávání mladých zájemců o chovatelství je v naší oblasti dlouhodobý úkol, který se nám nedaří plnit, i když jednotlivé organizace vycházejí mládeži vstříc nejen radou, pořízením chovného materiálu a podobně. Pohár a diplom pro nejlepšího mladého chovatele převzal př. Michal Vališ (ZO Stříbro), chovatel králíků vídeňských modrých.

Každoročně je na okresní konferenci předán pohár pro zasloužilého chovatele. Letos byla oceněna př. Blažena Holátová ze ZO Tachov, chovatelka drůbeže. Dárkový balíček plný ovoce jí jistě udělá radost, protože právě z důvodu nemoci nemohla na chovatelské jednání dorazit.

Následovalo vyhodnocení okresní soutěže, zde si nejlépe v loňském roce vedli chovatelé ZO Tachov 1 (1 434 bodu), druhé místo obsadila ZO Tachov 3 (1421,5 bodu) a na třetí příčce se umístili Stříbrští (1 326,5 bodu). Pohár – 8. ročník memoriálu Vojtěcha Bartoše, soutěž chovatelů drůbeže ZO získal př. Jakub Šedivý na sasexky.

Chovatelé vyslechli zprávu pokladní přednesenou př. Marií Váňovou a zprávu kontrolní a revizní komise, kterou připravil př. Jiří Houdek. Dále schválili účetní závěrku a připravili plán činnosti a rozpočet na rok 2018. Chovatelská i laická veřejnost se může těšit na spoustu akcí. Kromě pravidelných chovatelských trhů ve Stříbře a v Tachově se 28. dubna může zastavit na pouti Sv. Jiří v Černošíně, kde bude propagační výstava. 12. května si dají dostaveníčko ve Stříbře mladí chovatelé. V srpnu pořádá pouťovou výstavu kladrubská ZO a termín je 18. – 19.8. Na září je pak připravena 25. jubilejní výstava králíků, holubů a drůbeže doplněná expozicí okrasného ptactva, která se uskuteční v rámci EHD. Stříbrská ZO si v tomto roce také připomene 70. výročí založení holubářského spolku a pořadatelé by rádi přivítali větší počet zvířat na výstavě. V říjnu – 13.10. se uskuteční propagační výstava v Bezdružicích, krajská regionální výstava v Nýrsku. V listopadu pak mohou návštěvníci navštívit 11. propagační výstavu okrasného ptactva ve Stříbře (16. – 17.11.) a ve stejném termínu ještě stihnou návštěvu podzimní výstavy v Tachově, ta bude pouze jednodenní – (17.11.) Chovatelé z Tachovska jistě předvedou své odchovy i na celostátní výstavě a na speciálkách, rádi by připravili i výstavní kolekce do Brna.

Nejdůležitějším bodem jednání konference byla volba výboru. Letošní rok je rokem volebním, a tak zástupci všech základních organizací měli zvolit nebo potvrdit stávající výbor a revizní komisi. Řádně provedená volba potvrdila, že výbor i revizní bude pracovat v nadcházejícím období ve stejném složení. Chovatelé dále projednali kandidátku chovatelů do ústřední odborné komise drůbeže a králíků a do komise pro práci s mládeží. Byl také zvolen kandidát na valné hromady ČSCH.

Následovala diskuse, ve které zazněly připomínky i náměty k projednávaným materiálům. O slovo se přihlásili hosté. Kromě podpory činnosti chovatelských spolků nabídli i možnost finančního zabezpečení některých akcí. Zástupce ÚVV ČSCH pak poděkoval za pozvání a podal přítomným některé aktuální informace ze svazu.