NA VĚŽ SE VRÁTILA VRCHOLOVÁ OZDOBA, HROTNICE I KOPULE S POSELSTVÍM

Červenec 26, 2018|Posted in: Města, Obecné

Černošínský kostel sv. Jiří se konečně dočkal svých věžních ozdob. Ty byly sundány před rokem, neboť jejich technický stav byl nevyhovující a hrotnice, která držela věžní ozdobu, byla úplně ztrouchnivělá a hrozilo, že neudrží několik desítek kilogramů těžkou ozdobu a kopuli.
Na tento stav upozornila snad boží prozřetelnost, neboť do vrcholu uhodil blesk a při opravě nahnuté ozdoby se přišlo na špatný stav hrotnice – tedy dřevěného držáku.
V pondělí 23. července došlo k otevření nalezené kovové schránky, kterou dělníci našli v dutině kopule. Ta obsahovala dokumenty z let 1963 a 1996. Nyní byli doplněny  aktuálním výtiskem  Tachovského deníku, kopií smlouvy o předání kostela městu Černošínu, peníze, pohlednice a další tiskoviny. „“Budoucí generaci přikládáme kopii smlouvy o předání černošínského kostela sv. Jiří od církve městu, současné fotografie, dnešní tachovský deník s datem 23. července 2018, letáčky, a nějaké peníze, dokonce i gastroturku, třeba budoucí generace zaujme. A už vše půjde vzhůru a není to zrovna jednoduchá práce,“ uvedl starosta Černošína Miroslav Plincelner.
Celá akce trvá několik dní, jak vysvětlil pracovník firmy, která zakázku provádí,  Michal Tintěra. „Asi ři dny probíhají přípravy na upevnění a úpravy hrotnice. Pak nám skoro dva dny zabere samotné umístění. Musí přijet speciální vysokozdvižná plošina, dojde na demontáž staré ztrouchnivělé hrotnice. Upevníme novou z modřínového dřeva, až se osadí, dojde k oplechování měděným plechem. Na tu se pak nasadí báň, do které se vloží schránka s poselstvím. Nakonec pak dojde k osazení vrcholové ozdoby. Nahoře pracujeme jen ve dvou lidech a není to úplně snadné, každá ta věc váží desítky kilogramů a pracujeme ve výšce čtyřiceti metrů,“ uvedl Tintěra.
Podobné zakázky prý ale nedostávají často. „Je to spíše kuriozita. Takovou práci děláme teď asi tak po patnácti letech. Podobnou jsme dělali ve Stříbře, když se opravovala střecha kostela Všech Svatých, to bylo kolem roku 2003. Od té doby ne,“ řekl Michal Tintěra.
MarS
.