RODINNÉ CENTRUM SE LOUČILO S PRÁZDNINAMI

Září 15, 2018|Posted in: Obecné

Počátkem  září  se v Kulturním domě ve Stříbře uskutečnila akce s názvem Loučení s prázdninami, kterou pořádalo Rodinné centrum Stříbro ve spolupráci s MKS Stříbro.

Rodiče a děti si užili odpoledne plné hudby, tance a také soutěží. Kromě hry o ceny se soutěžilo o nejkrásnější dětskou či rodinnou masku. Aby taková těžká volba nebyla jen na nás, pozvali jsme si na parket pana starostu Lukeše a pana místostarostu Záhoře, kterým tímto ještě jednou děkujeme za to, že se tak těžkého úkolu zhostili na výbornou. A že těžký opravdu byl, protože tolik nádherných kostýmů a masek se pohromadě jen tak nevidí.

V průběhu odpoledne dvakrát vystoupila děvčata ze  SilverGirls cheerleaders, která trénují v DDM  pod vedením Jitky Zaoralové a byla to opravdu úžasná podívaná.

Zlatým hřebem celé akce pak byla Culinka a její tancohrátky, která rozhýbala celý sál a děti s ní nadšeně tančily a dováděly.

Loučení s létem je za námi a byla to první, ale určitě ne poslední akce pro děti, kterou naše rodinné centrum uspořádalo. Věříme, že se všichni dobře bavili a těšíme se zase brzy na viděnou.

Za RC Stříbro Zuzana Skálová