MALÍ HASIČI V ČERNOŠÍNĚ SE ČINÍ

Listopad 6, 2018|Posted in: Obecné

V Černošíně  pracuje kroužek mladých hasičů, který vedou Anna Hreusová, Lenka Kodimová a Iveta Šnejdarová. Všechny tři ženy vedou letos dohromady 14 dětí, z toho je 8 dívek a 6 chlapců. V kroužku je i jeden předškoláček.
Malé hasiče nám více představila vedoucí  Iveta Šnejdarová. „Scházíme se pravidelně vždy v pondělí odpoledne, naše schůzky jsou podle počasí, buď v hasičské zbrojnici nebo na hřišti, v zimním období chodíme trénovat do tělocvičny zdejší základní školy. Nejvíce trénujeme požární útoky a disciplíny pro soutěž – Hra Plamen. Děti potřebují mít jak teoretické znalosti, tak i praktické dovednosti.
Musí znát topografické značky, technické prostředky, použití hasících prostředků, azimut, zdravovědu. Z dovedností jsou to střelba ze vzduchovky, ručkování po laně, vázání uzlů,“ vysvětluje Iveta Šnejdarová.
Pravidelnou akcí, které se mladí účastní, je právě soutěž Plamen, která má dvě části a a koná se vždy na jaře a na podzim. „Na jarní část děti trénují požární útok, požární útok CTIF, což není klasický požární útok – zde děti rozhazují a spojují hadice, přeskakují vodní příkop, probíhají tunelem, stříkají vodu z džberovky – ruční stříkačka, vážou uzle a rozpoznávají technické prostředky. Pak je zde štafeta , děti musí přelézt žebřík, běžet přes kladinu, přeskočit břevno, přenést hasící přístroj, rozhazovat a připojovat hadice s proudnicí – každou část štafety plní jedno dítě. V podzimní části děti mají dvě disciplíny požární útok dvojic a závod všestrannosti, který se běží v lese nebo parku, zde mají stanoviště s disciplínami – střelba, zdravověda, vázání uzlů, technické prostředky, azimut, topografické značky a ručkování po laně. Během roku jezdíme již na zmíněné soutěže Plamen a Tachovskou ligu, kde se soutěží v požárním útoku. V letošním roce jsme byli s dětmi na obou kolech Plamene a na dalších osmi soutěžích Tachovské ligy. Dvě letní soutěže jsme vynechali, protože se nám nepodařilo dát dohromady družstvo vzhledem k tomu, že děti byly na prázdninách. Neúčast na soutěžích ovlivňuje i celkový výsledek v soutěži,“ říká Šnejdarová.
Nejlepší umístění děti měly v Plané v požárním útoku, kde skončily na 6. místě. Nejlepší čas požárního útoku se jim povedl v Brodu nad Tichou, ale tam to stačilo na 7. místo. Poslední soutěž v letošní sezóně byla ve Stříbře, šlo o podzimní část Plamene. Zde závodilo v kategorii starších dětí celkem 19 družstev. “ Nám soutěžila dvě družstva. Po požárním útoku byly děti na 4. místě. Avšak závod všestrannosti hodně zamíchal s pořadím a nakonec první družstvo se umístilo na 12. místě a druhé na 17. místě. I přesto děti splnily naše očekávání, u teoretických znalostí neměly jediný trestní bod. Trestné body nasbíraly hlavně na střelbě a ručkování na laně. Starší kategorie je od 11-ti letých dětí a nám v této kategorii soutěží i 6-ti leté a 8-leté děti. Protože, pokud tyto děti malé děti doplním jedním starším, musejí již závodit mezi staršími. Ale snad se nám podaří udržet nováčky, abychom měli dostatek dětí i pro mladší kategorii. Tak by naše děti mohly soutěžit s rovnocennými soupeři,“ vysvětluje pravidla soutěží vedoucí Šnejdarová.
Malí hasiči jezdí také na soustředění, například minulý měsíc byly děti v kempu ve Františkových Lázních. Zde nejenom trénovaly na soutěže, ale také si užily volnočasových aktivit.
„Největší podporou je pro nás město Černošín, které nás podporuje finančně a máme možnost trénovat na tartanovém hřišti, kde nám také pořídili garáž na vybavení, aby jej děti nemusely s naší pomocí při každém tréninku přenášet z hasičárny na hřiště. Podporou jsou pro nás také rodiče dětí a členové SDH, bez kterých by to samozřejmě také nešlo, moc všem děkujeme,“ posílají dík vedoucí kroužku.

Foto: archiv Šnejdarová
MarS
.