CESTY MEDI, PO STOPÁCH MEDI Z VRAKU LODE BOM JESUS

Květen 27, 2019|Posted in: Obecné

          Cesty medi, po stopách medi z vraku lode Bom Jesus

Vážení přátelé hornictví,

na 12. setkání slovenských banských měst jsem obdržel od bývalého majstra bratstva Herrengrund ze Španie Doliny Dr. A. Sitára DVD, které vypovídá a neopakovatelně nahlíží do historie hornictví a metalurgie mědi od středověku po ranní novověk. Příběh začíná na pobřeží státu Naníbie, kde při těžbě diamantů objevili 500 let starý vrak portugalské lodě. V jejích útrobách se mimo zlatých mincí a jiných cenností našlo obrovské množství mědi. Objasňování jejího původu je jedinečným příběhem o těžbě mědi v Horních Uhrách, v oblasti Banské Bystrice, Španie Doliny a Starých Hor a její dopravě loďmi přes Polsko anebo po souši přes Vídeň do Benátek. Proč se měď stala vyhledávaným zbožím?  Kde defacto vznikly první banky na světě? Jak tehdá fungoval obchod a jak se šířili obchodní informace? Proč se ve středověku stal Lisabon nejdůležitějším přístavem v Evropě? Odkud pocházelo 22 tun mědi z potopeného portugalského vraku lodi u pobřeží Naníbie? Značky na ingotech říkají jednoznačně, že z Horních Uher. Film je strhujícím dokladem o historii hornictví a hutnictví v Horních Uhrách. Po uvedení do kin či televize doporučuji Všem odborníků ke shlédnutí. Již před léty shlédnutý první film o rekonstrukci šachty Ludovika ve Španie Dolině je dalším unikátem o práci našich hornických předků ve středověku. Obdivuji ohromné úsilí a zápal a zároveň velkou skromnost Dr. A.Sitára a dalších spolupracovníků při práci na těchto projektech, které přesahují hranice spolkové činnosti a jsou spíše prací odborníků z různých ústavů a ministerstev. Ten, kdo si doposud neudělal čas na prohlídku hornického muzea ve Španie Dolině udělal ohromnou chybu. Dva průvodci, Dr. Sitár a ing. Führer, Vás provedou tři tisíce let starou historií těžby mědi ve čtyřech světových jazycích s takovou odbornou erudovaností v oborech hornictví, hutnictví, geologie, historie, archeologie a průvodcování, že nestačíte koukat a poslouchat zároveň. Zažívám u nás ve Stříbře něco obdobného, ale před těmito pány, jak se říká, musím smeknout klobouk. Ať Vám pánové elán vydrží co nejdéle.

Karel Neuberger

Zdař Bůh

 

.