KONCERT V KOSTELE VŠECH SVATÝCH

10 prosince, 2019|Posted in: Obecné

V sobotu 7. prosince se ve Stříbře uskutečnil v kostele Všech svatých pod záštitou starosty města M. Záhoře, Hornicko – historického spolku, MKS a Římskokatolické farnosti ve Stříbře, adventní koncert příbramského Vepřekova smíšeného sboru. Původní nápad přišel od našeho kamaráda, příbramského horníka Ing. P. Milce, který původně chtěl věnovat koncert svátku sv. Barbory, ale protože svátek vycházel uprostřed týdne, shodli jsme se, že by to nebylo vhodné řešení a proto jsme se nakonec domluvili na sobotě. Členové pěveckého sboru si nejdříve v odpoledních hodinách prohlédli naši historickou radnici, kterou jim ukázal sám starosta města M. Záhoř, místo nemocného tajemníka p. Strankmüllera. Poté navštívili na městské muzeum, kde prohlídku muzea si vzal za své ředitel Dr. Z. Navrátil. Oběma pánům tímto velmi děkujeme. Pak se již sbor vydal na obhlídku našeho kostela a přípravy na podvečerní vystoupení. Členové hornického spolku se na koncert sešli ve slavnostních uniformách. I někteří členové pěveckého sboru měli hornické uniformy. Zahájení provedl ve svém božím stánku nový stříbrský farář. Zpívali se adventní písně a hornické písně k památce sv. Barbory a sv. Prokopa. Města Stříbro a Příbram mají mnoho společného. Města byla založena díky objevu stříbrných žil, získala povýšení na královská horní města, až do 80 let 20. století se v jejich lokalitě pořád dobývalo, nebýt objevu nerostného bohatství nikdy by obě města nedosáhla svého významu. Většina přítomných navštívila naše město poprvé, někteří z těch starších u nás dokonce sloužili na vojně. Naše město se jim velice líbilo a slíbili, že nás navštíví v dohledné době opět. Doufáme, že koncert přispěl ke krásnému adventnímu sobotnímu podvečeru a návštěvníci si odnášeli skvělé dojmy a zážitky. Zpívání se zúčastnili i starosta města M. Záhoř s chotí a místostarosta města K. Ticháček s chotí. Kostel Všech svatých byl zaplněn.

Přejeme Vám Všem krásné a pohodové prožití adventních dní a vánočních svátků.

Naší další akcí je turistický pochod na Silvestra.

Zdař Bůh

K.Neuberger

 

.