TOUŠKOV ZAJIŠŤUJE NÁKUPY I ROUŠKY

18 března, 2020|Posted in: Obecné

V Touškově se lidé semkli a rozumně si stanovila pravidla pomoci druhým. Za spolek Náš Touškov to uvádí Kateřina Duchková. „Vzhledem  k  situaci, ve které se nyní všichni nacházíme, jsme se členy našeho spolku  v  minulém  týdnu vymysleli způsob, jak donést lidem, hlavně našim seniorům, z našeho města  nákup  a léky přímo k nim domů. Hledáme pořád způsob pomoci nebo spíše i minimalizace kontaktu. Místní obchod s potravinami  nám tu vyšel vstříc a  přislíbil spolupráci, podle  našich  seznamů bude připravovat potraviny včetně účtenek do krabic,“ vysvětluje Duchová.
V Touškově prý nikdo pomoc druhým neodmítl a ti, co je potřebují už ví, kam se obrátit.  Většina lidí pomoc od spolku vítá. „Máme  radost  z  toho,  že  se  všichni  zapojili a nikdo neodmítl, ba přímo naopak. Na telefonním čísle si tak mohou objednat touškovští senioři,  co  potřebují  a  my  jim to připravíme a přes plot podáme. Ale ještě se pořád setkáváme s tím, že někteří senioři si myslí, že se jich koronavirus netýká, a tak nevyužívají dostatečně nabídnuté pomoci. Musím poděkovat všem těm dobrovolníkům, co se sami do akce zapojili a pomáhají tam, kde je potřeba, jen jim zavoláme,“ děkuje lidem Duchková.
Počátek týdne přinesl i další pracovní nasazení, do kterého se zapojily hlavně touškovské ženy. „Začali jsme řešit roušky. Prostě nejsou a my pochopili, že si opět musíme pomoci sami. V našem sdružení je pár žen, co umí šít, takže hned začaly, nejdříve vyzbrojily rouškami své rodiny a teď už roušky distribujeme dále. Zatím máme materiál a i jedna zdejší prodejna nám jej zajistila. Roušky dáváme do rodin, kde jsou lidé staršího věku nebo chronicky nemocní a k šití se přidávají i další týmy,“ dodala Kateřina Duchková ze spolku Náš Touškov, která také šije potřebné roušky.
Foto: spolek Náš Touškov
MarS
.