ZA OBOJŽIVELNÍKY I CHROSTÍKY

Květen 26, 2020|Posted in: Obecné, Příroda

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správy Chráněné krajinné oblasti Český les připravila zajímavou exkurzi do přírody. Ta se konala v neděli pod názvem Sklářskou stezkou pohledem zoologa a celou výpravu vedla zooložka Zuzana Blažková.
Účastníci se ze Staré Knížecí Huti vydali směrem k zaniklé osadě Stoupa, kde se kromě historie obce dozvěděli  i něco o třech místních tůňkách a jejich obyvatelích. „Zde viděli pulce skokana hnědého, pulce ropuchy obecné, čolka obecného – samičku, larvy vážek a larvy chrostíka. Pak jsme pokračovali až k Arnoštově leštírně, kde jsme dokonce potkali okáče pýrového, který nás přiletěl pozdravit v půlce výpravy.

Na Huťském rybníku jsme sledovali partu poláků chocholaček a kachen divokých  a o kus dále pak jsme měli štěstí vidět i okáče poháňkového a v místní tůni pozdní snůšku skokana hnědého. I přes nepříznivou předpověď počasí musím říci, že se nás sešel hezký počet a jsem tomu moc ráda. Na výpravu za poznáním dorazili i účastníci od Nýřan a od Plzně. Děkujeme za šíření naší pozvánky,“ říká Lucie Koryťáková Nováková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionálního pracoviště Správy CHKO Český les.

.