VYDALI SE NA POSTŘEKOVSKÉ RYBNÍKY

12 září, 2020|Posted in: Obecné, Tip na výlet

Další z víkendových výletů do přírody připravila Agentura ochrany přírody a krajin ČR,  regionální pracoviště Správa CHKO Český les (AOPK ČR, RP SCHKO Český les). Na čtyři desítky účastníků se vydaly kolem postřekovských rybníků. Výpravu vedl Luděk Mráz. „Jde vlastně o soustavu 29 rybníků, které většinou nesou název podle svého majitele či místa. Největší rybník je Obecní rybník, nejmenší pak Šafáříček, jsou tu názvy například Honzatov velký, Okrouhlík, Travní, “ říkal účastníkům akce Luděk Mráz.

Soustava kdysi mívala prý i 53 rybníčků, postupně ale zanikaly. „Dříve měly více účelů, často sloužily jako pohon hamru a mlýnu, byly také na chov ryb. Dnes už pro mlýny nejsou, takže jsou tu hlavně pro ten chov ryb, také i pro ptactvo, vyskytuje se zde třeba slavík modráček, nebo moták pochop a v neposlední řadě tu jsou i mokřady, kde kvetou cévnaté rostliny. Okruh kolem rybníků má asi pět kilometrů, takže jde o pěknou procházku pro celé rodiny, ale doporučuji držet se po vymezených cestách a mít pevnou obuv,“ dodal Luděk Mráz.
Výpravy koná AOPK ČR, RP SCHKO Český les pravidelně, někdy i několikrát měsíčně. „Snažíme se lidem přiblížit přírodu i méně známá místa. Výpravy vždy vede zkušený průvodce, který danou lokalitu dobře zná, ví i něco z historie, umí upozornit na zvláštnosti v místě, například na chráněné rostliny či zvířata, nebo na bývalé budovy a podobně. Kdo by se s námi chtěl někdy vydat, stačí hlídat naše webové stránky, kde se pozvánky na akce vždy včas objeví,“ uvedla Lucie Koryťáková Nováková.
MarS
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.