KOLEM PLANÉ ZA VODOU

24 listopadu, 2020|Posted in: Města, Obecné, Příroda

Kolem Plané u Tachova vede zajímavá naučná stezka, která přibližuje vodu a vodní díla. Na čtrnácti dřevěných patníčcích, sloužících jako navigační systém, se nachází symboly, které jsou součástí hry pro děti.

Stezka Voda pro život v Plané je druhou stezkou, kterou realizoval Kulturní a okrašlovací spolek KOS z Plané. „Voda je v Plané v mnoha podobách a bylo by dobré to zdokumentovat, dokud tady je,“ poznamenala Blanka Borůvková ze spolku KOS. Stezkou dlouhou necelé čtyři kilometry provádí čtrnáct dřevěných patníčků, které slouží jako navigační systém pro návštěvníky. Na patnících se nachází symboly, které jsou součástí hry pro děti. Symboly vyjadřují cosi závislého na vodě. Jedním ze znaků je například sněhová vločka či džber s vodou. Navigační patníčky jsou ze dřeva a jen v historickém centru na náměstí jsou z kamene.

.

https://plzen.rozhlas.cz/naucna-stezka-v-plane-seznamuje-s-historii-vody-od-19-stoleti-po-soucasnost-8366993

.

MarS

.