DOBROVOLNÍCI V KURZU POSKYTOVÁNÍ PP

22 září, 2021|Posted in: Obecné, Stříbro

DOBROVOLNÍCI V KURZU „POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI“

Ve dnech 9.9. a 16.9.2021 absolvovali Bezpečnostní dobrovolníci města Stříbra školení první pomoci.

Znát alespoň základy poskytování první pomoci je morální povinnost všech občanů. U dobrovolníků je tato příprava k pomoci jiným formou praktických kurzů významnou součástí jejich proškolení. Český červený kříž provádí školení první pomoci prostřednictvím svých Oblastních spolků.

Bezpečnostní dobrovolníci města Stříbra již po několikáté absolvovali školení „Život zachraňující úkony“. Kurz první pomoci probíhal v prostorách pobočky Červeného kříže v Tachově. Instruktorem pro naše dobrovolníky byla paní Mgr. Blanka Dobrotová, ředitelka Oblastního spolku. Díky její poutavé a názorné instruktáži se dobrovolníci naučili jak postupovat při základních život zachraňujících úkonech, jako je bezvědomí, masivní zlomeniny, krvácení, popáleniny aj. Vyzkoušeli si jak postupovat při resuscitaci, dozvěděli se také o pomoci člověku s epilepsií, bodnutí hmyzem a o úrazech dětí a seniorů. Tyto znalosti jim pomohou poskytnout základní „před-lékařskou“ pomoc zraněnému před příjezdem zdravotníků.

„Nebojte se poskytnout první pomoc, každá pomoc je dobrá pomoc“, řekla dobrovolníkům při rozloučení paní Mgr. Blanka Dobrotová.

Tyto aktivity ve prospěch občanů a hostů města Stříbra mohou dobrovolníci provádět zejména díky podpoře garanta tohoto projektu MVČR i všech zastupitelů a vedení města Stříbra v čele s jeho starostou Martinem Záhořem a uvolněným místostarostou Bc. Karlem Lukešem, děkujeme!

.

Jana Miltová

.