AKTUÁLNĚ Z PRAHY OD HORNÍKŮ

6 října, 2021|Posted in: Články, Města

Předevčírem  se konal na Českém báňském úřadě slavnostní akt předávání nejvyššího hornického vyznamenání medaile Jiřího Agricoly za rok 2020 za přítomnosti ministra průmyslu a obchodu Ing. Havlíčka a předsedy Českého báňského úřadu Ing. Štemberky. Vyznamenaných hornických osobností bylo celkem 13.

Většinu z nich doprovodili na tento akt manželky a navrhovatelé. Slavnost byla zahájena, jak jinak, než hornickou hymnou „Hornický stav budiž velebený ……“. Slova se ujal předseda ČBÚ Ing. Štemberka. Poté již navržení jednotlivci přistupovali k převzetí vyznamenání. Jedním z oceněných byl i Ing. L.Hešnauer, náměstek ředitele DIAMO s.p. SUL o.z. v Příbrami. Hornický spolek Stříbro spolu s Hornickým spolkem v Plané na vyznamenání navrhl Jaroslava Richtermoce. Zasloužil se o založení spolku v Plané, o vytvoření nových šlikovských tolarů a hlavně napsal knihu o 100 letech fungování fabriky na výrobu hornických lamp v Karlových Varech – Bohaticích.

Na závěr se pár slovy připomenul i ministr průmyslu a obchodu Ing. Havlíček. Poté hosté byli pozvání na drobné občerstvení. Doufáme, že tato tradice i do budoucna zůstane zachována a ještě několik desítek hornických inženýrů bude za svoji záslužnou činnost oceněno.

K.Neuberger

Zdař Bůh

.