Běžci a chodci na pomoc Ukrajině!

2 března, 2022|Posted in: Články, Obecné

Organizace Rozběháme Česko, z.ú. vyhlásila charitativní projekt  Rozběháme Česko na pomoc UKRAJINĚ. Sportovci, kteří se zaregistrují, tímto dávají své startovné pro neziskovou organizaci ADRA, která přidá peníze ke sbírce SOS Ukrajina. Do výzvy se zapojilo už kolem 3 500 běžců a na kontě je tak už milión korun.
*
Více informací udává projektová manažerka Rozběháme Česko Zdenka Kamišová: “Krizové humanitární organizace se shodují na tom, že kvůli válečnému konfliktu bude zasaženo několik miliónů lidí humanitární krizí. Nám to není lhostejné, a proto jsme spojili síly s neziskovou organizací ADRA, která má zkušenosti z předchozí humanitární pomoci v bývalé Jugoslávii, Čečensku či Sýrii. Díky působnosti samotné organizace ADRA Ukrajina je možné lépe monitorovat potřeby místních obyvatel a efektivně tak zajistit základní potřeby a pomoci lidem zasaženým konfliktem,“ uvedla Zdeňka Kamišová.
*
Do běžecké výzvy se muže zapojit každý až do 6. března. „Děkujeme všem za pomoc, nejen běžcům, ale také chodcům, protože není nutné to jen odběhnout, stačí se prostě přidat. Děkujeme všem, kteří se k nám připojí. Kdyby někdo hledal více informací, může se podívat na naše webové stránky rozbehame.cesko.cz. Tam je více informací,“ dodala Kamišová.
*
foto: ADRA + Kamišová
MarSi
.