Zahájení Stezky bezpečí a jarní úklid

9 dubna, 2022|Posted in: Články, Obecné, Stříbro

Zahájení Stezky bezpečí a jarní úklid v zasněžené Stříbrské přírodě

Sněžilo již od brzkého rána, teploty kolísaly okolo pomyslné nuly a přesto naše nálada nebyla mrazivá. S potěšením jsme vítali dobrovolníky a jejich zvířecí pomocníky J, kteří postupně přicházeli na druhý ročník jarního úklidu přírody v blízkém okolí Stříbra v rámci celostátní úklidové akce „ukliďme Česko a ukliďme svět“.

Stezka bezpečí je svým pojetím nejen o kladném přístupu občanů a hostů města Stříbra k přírodě (s možností získávat informace a zkušenosti o bezpečném pohybu v přírodě), ale i o zajištění udržení jeho čistoty (zejména rodinami a dětmi). Proto jsme pro rozšíření povědomí o možnosti takto strávit svůj volný čas, dne 2. dubna léta páně 2022, společně ostatními dobrovolníky zahájili Stezku bezpečí organizovaným úklidem v okolí stezky i řeky Mže.

Na místě srazu k akci se dostavili dva psi se svými páníčky, včetně sedmi dětí a sedmi dospělých dobrovolníků, kterým tímto za jejich čas i chuť děkujeme.

Na úvod jsme si s účastníky řekli pár slov o připravené Stezce bezpečí. Pověděli jsme si bezpečnostní pravidla o pohybu v přírodě a o sběru odpadu. Všichni dětští sběrači byli označeni reflexním páskem, aby byli dobře rozpoznatelní při pohybu.

Rozdali jsme úklidové pomůcky a vytvořili sběračské týmy. A hurá na odpad. Už v počátku jsme rozhodli odpad rovnou třídit, proto někteří nosiči měli pytle pouze na papír a sklo. Sběr odpadu nám šel od ruky. Všichni jsme byli smutní z množství a druhu odpadků, který jsou občané i hosté města lidé schopni odhodit do přírody. Mezi rarity tohoto úklidu patřil pytlík s cibulí, tři neotevřená piva, plechy a plastová židle. Velké množství bylo sesbíraného skla.

Po úklidu byli dětští účastníci odměněni malým dárkem a děkovným listem. Zhodnotili jsme proběhlý úklid a občerstvili se připraveným čajem a buchtou. A nyní mohli všichni účastníci po obohacení zážitky při sběru odpadků a povzbuzení občerstvením vyrazit na „Stezku bezpečí“. Věříme, že si každý procházku na stezce náležitě vychutnal a že akce splnila jejich očekáváni. Rádi se účastníky letošního ročníku opět uvidíme na další dobrovolnické akci.

Stezka bezpečí bude aktivní po celý duben a květen. Budeme rádi za veškeré náměty a konkrétní připomínky k této stezce i k našim dalším dobrovolnickým aktivitám.

Ještě jednou děkujeme všem účastníkům akce. A kdo jste s námi nebyl, nezoufejte „Stezka bezpečí“ je aktivní po celé měsíce duben a květen. Na trase je připraven tzv. „pytlomat“ (s úklidovými pomůckami).

Bez trvalé podpory od starosty Martina Záhoře a místostarosty Karla Lukeše, by se naše dobrovolnické akce neuskutečnily. Děkujeme J

Dobro-volně ve Stříbře

Jana Miltová – koordinátor

.