Boršt i bramboráky, u dobrovolníků se vařilo přátelství

20 května, 2022|Posted in: Články, Obecné, Stříbro

Boršt a bramborák chutnají nejlépe společně

Bezpečnostní dobrovolníci pokračují v setkávání ukrajinské a české komunity. Nejen láska prochází žaludkem, ale hlavně s plným žaludkem jde vše líp. Naším cílem je aby si všichni, bez rozdílů, mohli v bezpečí vyměňovat zkušenosti, sdílet své úspěchy, ale i neúspěchy – protože sdílený problém je přece poloviční problém a sdílená radost se násobí. Chceme touto cestou přispět k začlenění ukrajinských uprchlíků a prohloubit pocit bezpečí a sounáležitosti.

Sluníčko hřálo a u „Dobrovolnické chaty“ se 15.5.2022 začali scházet dobrovolníci společně s ukrajinskými ženami a dětmi. Všichni byli obtěžkáni potravinami a kuchyňským vybavením. Venkovní prostor byl pro tento den přestavěn v polní kuchyni.

Z každého pracovního koutů byly slyšet zvuky krájení, škrábání, krouhání a veselého povídání.

Brambory škrabaly i děti, kdo nepomáhá nejí, takže si každý musel oškrábat svou bramboru.

Poté se mohly věnovat volnočasovým aktivitám, které pro ně byly připraveny. Větší děti uchvátil kroket a kuželky. Menší děti mohly házet kroužky a odpočívat v relaxačním koutku, kde byly k dispozici knížky s českými písničkami, říkadly a pohádkami. Kdo měl zájem mohl skládat i puzzle.

Pilné kuchařky nezahálely a brzy se pokrmy smažily a bublaly. Všude voněl boršt a každý, kdo šel okolo sporáku uždibovat z hromady vypečených placek.

Společně jsme usedli k připravenému stolu a pustili se s chutí do jídla. K boršti jsme přikusovali bramboráky a ke kávě jsme si zakousli moravské koláče a české koblížky, které připravily naše dobrovolnice.

Proces komunitního rozvoje je založen na hodnotách blízkosti, porozumění, spolupráce, partnerství, vzájemné odpovědnosti a respektu.

Věříme, že všechny změny v životě komunity, které jsou vyvolány zevnitř, jsou významné a trvalé. Předpokládáme, že lidé nejraději věnují svůj čas činnostem na jejichž zrodu se podíleli a které vnímají pro svůj život jako přínosné.

Jana Miltová

.

clanek borst