Ještě z chovatelské bodovací výstavy

3 října, 2022|Posted in: Články, Obecné, Stříbro

V chovatelském areálu v Mánesově ulici proběhla v září 29. výstava králíků, holubů a drůbeže doplněná expozicí okrasného ptactva.

Páteční posuzování provedli posuzovatelé králíků př. Ján a Zdeněk Koczaiovi, přednosti a nedostatky u holubů hodnotili pánové př. Ing. Kroft a Ing. Slepička a drůbež posuzovali př. Buršík, př. Loukota a př. Šedivý. Sekundovali jim studenti střední odborné školy ve Stříbře a svoji pomoc při nošení a zapisování hodnocených exponátů zvládli na výbornou. Mateřské školky a školy prvního stupně v rámci enviromentálnívýchovy mají již tradičně přístup do areálu výstavy v pátek zdarma a k radosti pořadatelů si zvířátka při posuzování prohlédlo nebo pohladilo a pochovalo víc dětí než v loňském roce. Děti nejvíce zaujala kvočna s kuřaty a morčata. Chovatelé nezapomněli ani nadcházející jubileum př. Ing. Krofta, který převzal dárkový balíček.

Výstavu obeslalo 48 vystavovatelů, kteří přivezli 129 králíků velkých, malých, středních plemen, ale i králíky zakrslé v několika barevných rázech. Nejvíce zastoupeným plemen byli francouzští berani několika barevných rázů včetně rhönských. Drůbež byla předvedena v 70 voliérách. Nejvíce bylo vystaveno kachen v 7 plemenech a zdrobnělá drůbež jako vyandotky a líbivé sebritky. U holubů bylo hodnoceno 168 holubů, nejpočetnější byli čeští staváci, koburští skřivani a moravští pštrosi. Expozice okrasného ptactva obsadila 40 klecí od papoušků až po drobotinu. Většina zvířat byla prodejná a toho využili hlavně ti, kdo si chtěli doplnit chovy pro nadcházející chovnou sezonu nebo nakoupili jenom tak – pro radost.   

V sobotu se již brána otevřela pro chovatele i návštěvníky. Slavnostnímu zahájení byli přítomni starosta města Stříbra pan Záhoř, člen ÚV ČSCH př. Ing. Kroft a předseda OO ČSCH Tachov př. HybštNa výstavu zavítali i zástupci chovatelského spolku z Vohenstraussu, kteří přivezli kromě pohárů pro oceněné vystavovatele i pozvání na jejich výstavu. Srdečné bylo také setkání našich nejstarších bývalých chovatelů holubů – př. Tampiera a př. Dostála a chovatele okrasného ptactva př. Fichtnera. Pohled na vystavené opeřence je přenesl do mládí a vzpomínek na jejich chovy. Svoji expozici také přivezl prodejce vozů ŠKODA. Pohlazení po duši přineslo i hudební vystoupení pana Žákovce a paní Volínové, kteří zahráli posluchačům i písničky na přání.

Slavnostní vyhodnocení proběhlo za účasti zastupitelky Plzeňského kraje paní Mgr. Trylčové a zástupců města Stříbra. Z důvodu dešťové přeháňky se tentokrát poháry a čestné ceny předávaly pod stanovým přístřeškem, který poskytl pan Vališ, provozovatel občerstvení. Za poskytnuté přístřeší moc děkujeme!

Pořadatelé tímto děkují všem, kteří obeslali výstavu svými chovy, SOŠ Stříbro, všem sponzorům, kteří přispěli do výherní soutěže věcnými cenami a hlavně těm, kteří se aktivně podíleli na uspořádání výstavy a na závěrečném úklidu venkovních výstavních prostor.

Děkujeme také za spolupráci městské policii a Městu Stříbru.

 

A co je hlavní ?

Výstava splnila svůj účel, seznámila veřejnost s naší činností a hlavně – pro náš koníček získala nové zapálené členy.

 

 UDĚLENÉ POHÁRY  

nejlepší zvíře výstavy – věnuje Mgr. Radka Trylčová, zastupitelka Plzeňského kraje

krůty německé černobílé   97,0   Šedivý J.

 

 králíci

pohár starosty města Stříbra M. Záhoře   tříslový černý   380,5   Hošková K., Ing.

pohár místostarosty Stříbra Bc. K.Lukeše   novozélandský bílý   380,0   Kašpar J.

nejlepší národní plemeno věn. př. A. Stehlík   český strakáč černý   93,5   Loukota J.,

Ing.

pohár KTZV Vohenstrauss   tříslový černý   379,0   Škrábek R.

pohár pro nejlepší plemeno králíků beranů   francouzský beran b.čo.   379,0   Škubal D.

– věnuje p. J. Šedivý

 

holubi

pohár starosty města Stříbra M. Záhoře   český stavák sedlatý červ.   96   Melichar J.

pohár 20. ročníku memoriálu př. K. Klímy   moravský pštros červený   96   Marková A. MCH

pohár starosty města Vohenstrauss   king bílý   96   Salaba V.

A. Wutzlhofera

nejlepší národní plemeno věn. př. A. Stehlík   moravský pštros č. šup.   96    Šedivý J.

pohár pro nejlepší skřivany – věn. př. J. Šedivý    koburský skřivan kapratý   96   Kašpar J.

drůbež

pohár starosty města Stříbra M. Záhoře   krůty německé černobílé   97,0   Šedivý J.

pohár 22. ročníku memoriálu př. V. Žůrka   hedvábničky černé    95,0   Kupec J.

nejlepší národní plemeno věn. př. A. Stehlík   husy české chocholaté b.   95,0   Loukota M.

pohár př. Alfreda Uscholda   kachny čárkované stříb.div.   96,0   Salaba M.

pohár pro nejlepší zdrobnělou   vyandotky zdrob. bílé kol.   95,0   Salaba

nebo zakrslou drůbež – věnuje př. J. Šedivý

nejlepší vodní drůbež  – věnuje př. R. Glazer   husy české bílé    96,0   Šedivý J.

 

mladí chovatelé

králíci   Berenika Kocková, Lucie Menoušková, Bohuslav Škrábek

králíci, drůbež   Jan Kotrba, Kateřina Kotrbová

holubi   Adéla Marková

drůbež   Lukáš Šalom

pohár pro nejlepšího mladého chovatele   bojovnice ko šamo modré   96,0   Šalom L. MCH

 

okrasné ptactvo

pohár okrasné ptactvo   Ladislav Jarabica

UDĚLENÉ ČESTNÉ CENY

králíci

francouzský beran divoce zbarvený   377,0   Škubal D.

francouzský beran železitý   378,5   Škubal D.

velký světlý stříbřitý   378,0   Müller A.

vídeňský modrý   95,5    Salaba M.

burgundský   375,0   Vodička S.

aljaška   379,0   Roskovec A.

durynský   378,5   Stehlík A.

malý beran bílý červenooký   375,5   Kotrba J.

zakrslý beran černý   95,0   Beneš R.

zakrslý beran bílopesíkatý černý   95,0   Beneš R.

 

holubi

lahore černý   96   Kašpar

texan   96   Smolík V.

moravský pštros modrý   96   Marková A. MCH

benešovský holub žlutý   96   Krejsa J.

americký výstavní   96   Kohout J.

gigant   96   Kohout J

německý výstavní holub   95   Kesl J.

český stavák sedlatý stříbřitý   95   Šedivý J.

český bublák černý tygr   95   Glazerová A.

pomořanský voláč bílý   95   Stehlík A.

 

drůbež

kachny pekingské německé bílé   95,0   Šalom P.

kachny kajugy černé   96,0   Balíček A., Ing.

orpingtonky žluté   96,0   Kestřánek V.

bojovnice tuzo divoké   96,0   Šedivý J.

kočinky zakrslé černé   96,0   Šedivý J.

kočinky zakrslé černé   95,0   Kupcová M.

bojovnice ko šamo modré   96,0   Šalom L. MCH

vlašky zdrobnělé oranžově zbarvené   96,0   Šedivý J.

mosetky černé   95,0   Balíček A., Ing.

sebritky stříbrné černě lemované   94,0   Balíček A., Ing.

.