Dobrácké předvánoční posezení

15 prosince, 2022|Posted in: Obecné, PRO ŽENY, Stříbro

Dobrácké předvánoční posezení

Bezpečnostní dobrovolníci rekapitulovali, loučili se s letošním v mnoha směrech náročným rokem 2022. Jen zlehka nastínily plány na příští rok. Vráťa Maňák poděkoval všem přítomným i nepřítomným dobrovolníkům za jejich silnou podporu města Stříbra při realizaci všech aktivit v roce 2022 a současně i těm dobrovolníkům, kteří se přihlásili do pokračování aktivit v projektu v roce 2023 za jejich přátelství a podporu města i jejich občanů a hostů při zlepšování vztahů v komunitě a zvyšování pocitu bezpečí s prvky prevence kriminality. Nikola Benešová obohatila nejen sváteční stůl ČR, ale celou přátelskou atmosféru připravenými dárky, na což se spustila smršť dárků mezi dobrovolníky, atmosféra skoro štědrovečerní. Řetězy vlastní výroby se jmény účastníků i jejich přáními pro vás ostatní a dalšími dekoracemi, jsme vyzdobili vánoční stromeček, který je umístěn jako potěšení návštěvníků v obřadní síni radnice. Na přípravě občerstvení ve stylu vánoce na ČR a UA, kdy byly připraveny dva různé stoly se shodnými prvky jídel jako artefaktů vánoc se podíleli všichni přítomní. Společný podvečer vymysleli a připravili zástupci komunit Vráťa Maňák a Ljuba Diadjuk, kteří nás provedli pojetím vánoc v Čechách a na Ukrajině, kdy jsme si společně osvěžili i vyzkoušeli lidové prvky oslav vánoc ve stylu dvou evropských zemí. Někteří z nás si i zazpívali koledy. Ukrajinští přátelé připravili jejich typické štědrovečerní pohoštění tzv. purijki neboli pirohy plněné houbovou a zelnou směsí, nechyběla ani Kuťa – kroupy s medem, mákem, ořechy a ovocem. Připravili tabuli po jejich zvyku, vysvětlili něco z tamních zvyků a podělili se o štědrovečerní modlitbu.

Závěrem chci poděkovat všem zúčastněným ať dobrovolníkům, tak přátelům, kteří nás podporují, za příjemně prožité odpoledne. Velké díky patří zástupcům města Stříbra Martinu Záhořovi a Karlu Lukešovi za jejich neutuchající podporu a spolupráci.
Za bezpečnostní dobrovolníky přeji všem klidné a pohodové prožití vánočních svátků a šťastný nový rok.
Dobro-volně Nikola

.