Slavnost k výročí úmrtí sv. Prokopa

14 července, 2023|Posted in: Obecné

V sobotu 8. července  pořádal Hornicko-historický spolek Stříbro, společně a Římskokatolickou farností ve Stříbře dlouho připravovanou společenskou  akci – slavnost 970. výročí úmrtí sv. Prokopa a také žehnání sochy tohoto světce.
Věžní hodiny odbily pravé poledne, když se zástupci Hornicko-historického spolku Stříbro spolu s rodinnými příslušníky, stříbrští občané, horničtí kamarádi z blízkého i vzdáleného okolí a mnoho návštěvníků města Stříbra se mohli zaposlouchat do prvních tónů varhanních doprovodů venkovní mše svaté. „Slavnostní mši zahájil plzeňský biskup pan Mons. Tomáš Holub a spolu se stříbrským farářem p. P. Mgr. Miroslavem Martišem nás provedli celým slavnostním obřadem. V závěru mše svaté bylo požehnáno soše sv. Prokopa. Následné procesí ke stejnojmenné štole a instalace sochy tohoto světce ve vnitřních prostorách štoly  bylo příjemným zakončením celé společenské akce. Následovalo pozvání vedení spolku všech zúčastněných ke společnému malému občerstvení v prostorách Hornického skanzenu ve Stříbře a zájemci mohli též využít komentované prohlídky Prokopské štoly . Díky krásnému počasí a perfektně připravené organizaci bylo toto sobotní polední setkání všech zúčastněných velice příjemným, klidným a přátelským setkáním,“ uvedl předseda Hornicko-historického spolku Stříbro Radek Strankmüller.
Dle vyjádření zúčastněných se všem společná akce velice líbila, lidé členům spolku děkovali. Přípravy na tak velkou akci trvaly několik týdnů. „Závěrem mi dovolte poděkovat všem kamarádkám a kamarádům našeho spolku za jejich svědomitou a obětavou činnost při přípravě uvedeného setkání, firmě Zlatý kalich s.r.o. za kamenosochařské práce a sponzorský dar, panu Ing. Tomáši Myslivcovi za výborně zpracovanou repliku sochy sv. Prokopa,  zástupcům Římskokatolické farnosti ve Stříbře za spolupráci a všem zúčastněným za jejich účast,“ dodal Radek Strankmüller.
Odcházející účastníci akce se prý rádi vrátí i k jiné příležitosti. „Je příjemné cítit  jak z tohoto prostoru vystupuje klid, pohoda a společný zápal pro věc“, uvedl jeden  z nich.
.