Silničním mostem ve Stříbře neprojedete několik měsíců

28 srpna, 2023|Posted in: Články, Obecné, Stříbro

Město Stříbro se připravuje na velkou změnu, u Jána, tedy na křižovatce u Svinčáku, jak jí říkají místní, dojde k uzavření silničního mostu. Řidiči tak neprojedou směrem na Kšice ani Erpužice a několik tisíc obyvatel ze severního a východního předměstí budou muset volit objízdnou trasu, která je ze sídlišť vyvede z ulice U Kaple na Revoluční ulici. Pro pěší bude připravená lávka na okraji stavby.
Most je ve špatném technickém stavu už řadu let, jak uvedl starosta Martin Záhoř. „Cílem této stavební akce je odstranit nevyhovující technický stav mostu, který je jedinou spojnicí mezi východní i severní částí města a centrem města a komunikacemi směřujícím k hlavním komunikačním směrům v kraji. Denně tímto místem projede cca 14 000 vozidel. V případě jakékoli nehody, popř. celkového uzavření mostu v důsledku havarijního stavu, neexistuje variantní propojení, tudíž druhým cílem akce, je vybudování druhé alternativní trasy krizového charakteru, která bude využívána pouze v kritických situacích,“ uvedl stříbrský starosta.

V rámci stavební akce dojde k opravě mostu, úpravě celé křižovatky včetně chodníků, vytvoření vjezdu na plochu Svinčáku, obousměrnému komunikačnímu propojení ul. U Kaple a silnice na Těchlovice II/230, které bude v budoucnu využíváno jako krizové řešení. Celá akce je v ceně 36 miliónu Kč bez daně. „Město Stříbro spolufinancuje tuto akci společně s SÚS PK, která je hlavním investorem a koordinátorem stavby.
Jako první vznikne během měsíce září a října propojení silnic na obec Těchlovice, dojde také k vytvoření odstavné plochy pro cca 25 automobilů o obchodu Coop. Dopravním značením bude povoleno podélné stání na chodníku v ul. Třešňová, pro pěší bude sloužit paralelní chodník. Plánuje se také úprava přednosti v jízdě, kdy směr z ul. Třešňová do města bude hlavní silnicí, kterou bude využívat osobní i nákladní doprava po dobu rekonstrukce mostu, která začne až ve chvíli spuštění objízdné trasy,“ uvedl Martin Záhoř. U mostu bude možné s opatrností procházet. Bezpečný průchod, zejména pro děti do škol i další bude zajišťovat každý den MP ve spolupráci s Policií ČR. Budou místy osazeny zábrany pro oddělení pěšího a silničního provozu, které budou sloužit ke zvýšení bezpečnosti.
V případě, že všechna nouzová opatření nebudou dostatečná, existují další záležitosti technicko – dopravního řešení, např. dynamické semafory. „Budeme situaci stále monitorovat a vyhodnocovat a provádět případné úpravy. Je třeba si uvědomit, že původní technické řešení bylo při rekonstrukci mostu zřídit pouze jednosměrný most podél stávajícího mostu se semaforovým řízením. Vznikly by tímto neskutečné zácpy v celém městě, které by se projevily až do okružní křižovatky a další, proto jsme vstoupili do jednání s krajem, který následovně uvolnil prostředky pro tvorbu objízdné trasy. Nemluvíme o pár korunách, ale o zhruba  5 – 6 milionech korun navíc. Cíl této investice je jasný, zajistit co nejlepší průjezdnost městem. Plně si uvědomuji, že situace bude i tak vypjatá a dovoluji si všechny požádat na nezbytnou dobu o trpělivost a i součinnost, která by měla směřovat k sdružování lidí při přepravě, snížení nadbytečných cest, využívání ve větší míře MHD, i užití alternativních pěších tras. Jinou možnost nemáme než to opravit a budeme to muset vydržet. Neexistuje jiná alternativa, byť někteří zmiňují severozápadní obchvat města. Toto je ale utopie za cca 500 – 600 miliónů korun, pro nás neuskutečnitelné,“ dodal starosta.
.
.

.

.

.

.

.

.

.