100 let Školy jih – Mariánské Lázně

16 června, 2023|Posted in: AKCE

#_LOCATIONMAP

Datum / čas
Date(s) - 16/06/2023 - 17/06/2023
0:00

kategorie


Plakát s kompletním programem ZDE:

 

program

 

PÁTEK 16. 6. 2023
Vestibul u hlavního vchodu
9:00 Slavnostní zahájení oslav, přivítání hostů
Prodej almanachu, upomínkových předmětů
Sbírka na Dobrého anděla
Pamětní kniha
Pamětní listy
Sál školy
9:30 Mažoretky „Kopretinky z Jihu“
9:45 Slavnostní projev paní ředitelky
9:50 Vybraná čísla ze školní akademie
10:15 Kyrylo Kabarhin – klavírní
vystoupení
10:30 Mažoretky „Kopretinky z Jihu“
10:45 Pěvecký sbor „Mláďata z Jihu“
Vestibul v přízemí staré budovy
11:00 Mažoretky „Kopretinky z Jihu“
Chodby 1. stupně
9:30 – 12:30 Jarmark

PO OBA DVA DNY
Učebny 2. stupně
S115 – Škola před 100 lety
S202 – Historie školy ve filmech a
prezentacích
S203 – Ukrajinská třída na naší škole
S204 – Výstava didaktických učebních
pomůcek v různých předmětech
S205 – Prezentace školy na
veřejnosti
S206 – Výstava historie školy, kvíz
S217 – Knihovna
N212 – Fotokoutek
Malá tělocvična – Prezentace
sportovních úspěchů
Chodba 2. stupně (1. poschodí)
Výstava výtvarných prací žáků školy
Výstava společných fotografií
pedagogického sboru
Stará počítačová učebna –
suterén přístavby 1. stupně
Muzeum funkčních počítačů
Retro-upomínkový list z jehličkové
tiskárny
Školní jídelna
„Kavárnička“ – posezení
s občerstvením pro všechny
návštěvníky školy
Projekce – úspěchy školy
Hudební doprovod žáků školy a ZUŠ
pod vedením paní učitelky M. Niklové
Školní družina
Výstava dětských prací
9:30 – 12:30 Jarmark
„Krček“ mezi starou a novou budovou nad hlavním vchodem
Výstava „Partnerschaft“ – dokumenty k partnerství s německými školami
Stará budova
Retro-cedulky na dveřích s původními
názvy místností
SOBOTA 17. 6. 2023
Školní dvůr
9:00 Zahájení DOM a mažoretky
Vestibul u hlavního vchodu
Prodej almanachu, upomínkových
předmětů
Sbírka na Dobrého anděla
Pamětní kniha
Pamětní listy
Sál školy
10:00 Retro-Pěvecký sbor „Skřivánci
z Jihu“
10:30 Vystoupení třídy 3.C „Kouzelná
třída“
11:00 Pěvecký sbor „Mláďata z Jihu“
11:30 Úspěšní recitátoři školy 1. a 2.
stupně
11:45 Kyrylo Kabarhin – klavírní
vystoupení
Vestibul v přízemí staré budovy
12:00 Mažoretky „Kopretinky z Jihu“
Chodby 1. stupně
9:30 – 12:30 Jarmark