Svěcení kapličky u Sulislavi

Červenec 12, 2020|Posted in: Akce v okolí

mapa není k dispozici

Datum / čas
Date(s) - 12/07/2020
15:00

kategorie


Slavnostní vysvěcení KAPLIČKY sv. Eustacha za účasti pana Mgr. Miroslava Martiše, faráře Římskokatolické farnosti Stříbro,představitelů města Stříbra, obce Sytno, Sulislav, Vranov a ostatních hostů se bude konat v neděli 12. července v 15 hodin u Jánského rybníka (Křivého).

Placidus byl vynikající vojevůdce vojska císaře Trajána. K jeho obrácení k víře došlo poté, co na lovu spatřil jelena se zářícím křížem mezi parohy. Dle zjevení se nechal pokřtít a přijal jméno Eustach.
Další zjevení mu sdělilo, že bude podroben trpkým zkouškám, které následovaly, ale vytrvá-li, vše dobře dopadne. Císaře Trajána vystřídal císař Hadrián. Ten po Eustachovi chtěl, aby se obětoval bohům a byl odsouzen k mučednické smrti roztrháním šelmami. Při vykonávání rozsudku se však lvi nedotkli ani Eustacha, ani jeho rodiny. Proto byl rozžhaven kovový býk a Eustach byl do něho vhozen s celou svojí rodinou. Mučedník zahynul, ale žár jeho tělo ani nezohavil, ani nespálil.
To vše se odehrálo 20. září roku 118, a proto je tento den každý rok uctívaná památka tohoto světce
a sv. Eustach se stal patronem lovců.

Zbudováním kapličky chceme co nejvíce připomenout návštěvníkům lesa, že tato stavba má být vzpomínkou na všechny lidi, kteří v lese pracovali a pro les žili a žijí. Aby si každý uvědomil, že veřejností zdarma využívané užitky z lesů a dřevo využité na stavbu vašich střech a otopu ve vašem obydlí jsou výsledkem mnohdy velmi rizikové lidské práce, která si v průběhu let vyžádala i mnoho obětí.
Tímto vzdáváme hold a vzpomínku všem lesníkům a lesním dělníkům,
kteří svůj život zasvětili našim krásným lesům.
„Lesu Zdar!“

Kaplička připomene i třicetiletou činnost hajného Vladimíra Součka, který má tento les velmi rád.

Martina