STRANY SE PŘEDSTAVUJÍ: ODS

22 září, 2014|Posted in: Obecné

Foto

 

Stříbro –   město s výrazným potencionálem

10. a 11.října 2014

Koncepce města Stříbra na období 2014 – 2024

Tato koncepce je návrhem ODS do volebního období 2014 – 2018. Materiál vznikl ze současného povědomí o potřebách města Stříbra, jeho možných plánech či neuskutečněných záměrech.

Město Stříbro – úřad

2015    úzká a vzájemná spolupráce s podnikateli, firmami, spolky a sdruženími

Bezpečnost ve městě

2015 – 2024 zvýšená pozornost kriminalitě

2015 – 2024 maximální pozornost vandalismu a krádežím

2015 – 2018 město bez heren

Dopravní obslužnost

2015 –  zpracovat plán oprav městských a místních komunikací

2017 – 2024 realizace stavby most U Jána ( KSÚS )

2016  –  PD severního obchvatu města ( Kraj )

2017 – 2020 realizace stavby obchvatu ( Kraj )

2015 – dokončení II. etapy rekonstrukce náměstí

2015 – 2024 postupná oprava všech chodníků

2016 – 2017 revitalizace klášterních zahrad

Město a místní části

2015 – 2024 pravidelné úpravy obcí

2016 – 2024 revitalizace a odbahnění rybníků v obcích

Bytová výstavba

2015    – vytipovat lokality pro rodinnou výstavbu a bytové domy

 

Jak zajistíme trvalý rozvoj města?

 • vytvoříme příležitosti pro mladé rodiny s dětmi, rozvoj bydlení, připravíme území pro výstavbu rodinných a bytových domů
 • rekonstruujeme městské komunikace a inženýrské sítě
 • zlepšíme situaci parkování u centra města
 • zajistíme realizaci severního obchvatu města
 • podpoříme vznik nových pracovních míst v lokalitě kasáren

Jak zlepšíme bezpečnost v našem městě?

 • budeme řešit problematiku ubytoven
 • budeme spolupracovat s většími městy
 • budeme více spolupracovat s policií ČR
 • budeme prosazovat zákaz heren v našem městě

Jak více přiblížíme město Stříbro občanům?

 • podpoříme turistický ruch a propagaci Města nejen v ČR
 • budeme oboustranně a vzájemně spolupracovat s místními podnikateli, spolky a církvemi
 • zasadíme se o získávání a efektivní využívání dotačních prostředků
 • využijeme moderní technologie a internet pro komfortnější komunikaci občanů s úřadem
 • podpoříme místí mládež a sport

 

Kdo nechce hledá důvody, my hledáme způsoby..

 

Prosím o zaslání info od dalších stran!   (ms) 

ods