ZEMŘEL PAN MIROSLAV STRANKMÜLLER

Leden 15, 2015|Posted in: Obecné

Pan Mirko Strankmüller zemřel náhle 12. ledna 2015 ve věku 78 let. Byl to poslední předseda Městského národního výboru a byl zvolen 18.června 1986. V té době nastal rozhodující obrat a skutečné nastartování obnovy naší historické renesanční radnice, chlouby našeho města. Vedení našeho města v čele s panem Strankmüllerem využilo nastalé situace, způsobené živelnou pohromou a podařilo se tak prosadit zařazení obnovy radnice do závazného plánu dodávek Okresního stavebního podniku v Tachově. Tak byl po dlouhé době zásluhou také pana Strankmüllera uskutečněn vysněný program, že se do objektu historické radnice vrátí správa města.

Kdykoliv do radnice vejdete, uvědomíte si, že radnice je živý kulturně společenský a veřejnoprávní střed města. Zde najdeme starostu, oba místostarosty v krásných historicky opravených místnostech.

Potkáváme tu občany, kteří si přicházejí vyřešit svoje problémy a většinu ani nenapadne zvednout oči, v jaké kráse se nacházejí.

Panu Mirkovi Strankmüllerovi se podařilo být předsedou městského národního výboru v pohnuté době historických změn v naší společnosti po listopadu 1989. Otevřely se hranice a od nás do SRN to bylo blízko. Němci byli také zvědaví, jak to u nás chodí . Ta naše oblast měla vždy mnoho s Německem společného. Z německého městečka Vohenstrauss přijeli vyjednavači spolupráce. 26. února 1990 jedou první představitelé našeho města do Vohenstraussu a na 7. března 1990 byla do Vohenstraussu k rozhovorům na radnici pozvána oficiální delegace. Tehdejší předseda národního výboru pan Mirko Strankmüller a starosta Vohenstraussu stvrdili dohodnuté partnerství obou měst podáním ruky a dali tak vzniknout vztahu, který doposud trvá a zapustil hluboké kořeny. Tento fakt svědčí o tom, že se pan Strankmüller nebránil změnám, že spolupracoval s nově vzniklými sdruženími a propagoval tak myšlenky spolupráce s našimi sousedy.

Na setkání po 10 letech si vzal pan Strankmüller slovo a zhodnotil svůj počin z roku 1990 jako stavění mostů mezi dvěma sousedícími národy, českým a německým.

Vzpomeňme pana Mirka Strankmüllera jako spolutvůrce našeho města a stavitele mostů spolupráce.

Jindřiška Netrvalová

 

Foto: archiv MÚ

 

SMeU-radnic15011310370