Z HISTORIE STŘÍBRSKÉHO DŮLNÍHO REVÍRU staré fotky!

26 května, 2015|Posted in: Města, Obecné, Ostatní

Vážení čtenáři, rodáci a občané královského horního města Stříbra,

dovoluji si Vám nabídnout pohled do naší nedávné a slavné minulosti. Stříbrský revír vznikl v polovině 12. století nálezem stříbrných a posléze olověných rudních žil. S různě dlouhými přestávkami, většinou spojených s větším či menším válečným konfliktem, se zde dobývalo 800 let, až do roku 1975. Myslím si, že i místní rodáci ve většině případů nejsou schopni určit bývalá místa hald a dolů. Po hornických objektech se slehla zem a velké odvaly kolem města zmizely. Těch pozůstatků je opravdu málo. Při procházce kolem řeky Mže narazíte na ústí štol a ruiny bývalých (mlýnů, posléze hamrů, poté úpraven rud a ve 20. století malých vodních elektráren). Hmatatelně se můžeme dotknout rodinné vily u Červené lávky (vila bývalého majitele fabriky Brokárna), některých dnes po většinu opravených domků v ulici Na Příkopech a u Červené lávky (bývalá hornická kolonie). Bývalý areál jámy č. I nebo-li Langenzug je dnes změněn k nepoznání, zůstalo akorát trafo u jámy. Na kopci Ronšperku je z bývalé trafostanice rekreační chata a objekt kolem jámy č. III nebo-li LEO zůstala strojovna. Zbylé odvaly pokryla příroda během posledních čtyřiceti let k nepoznání. Vždyť ani pamětníci si nepamatují, že před více než sto léty kolem Stříbra do vzdálenosti 5 km nebyly žádné stromy. Kopce Ronšperk, Jirná a Šibeničák byly holé. Přiložené fotografie od přelomu 19. a 20. století až po dnes ukazují postupné změny v hornických areálech. S nastupující modernizací výroby a novými technologiemi dobývání se modernizovaly hlavně pro oko laika na první pohled těžní věže. V polovině 19. století bylo těchto těžních věží kolem města dvacet. Bohužel naši předci pro naši budoucnost zachytili na svých objektivech či obrazech jenom malé torzo těchto objektů.

Přesto doufám, že si rádi prohlídnete alespoň to, co se dochovalo. Pro ilustraci jsem využil i několika fotografií od Dr. Jandy, Městského muzea ve Stříbře, Okresního oblastního archívu v Tachově, Národního archívu v Praze, z archívu DIAMO a archívu města Dinkelsbühlu.

Karel Neuberger

Díky za zajímavý a nevšední příspěvek!  🙂  Musím se přiznat, že mě sesbírané snímky potěšily a když jsem viděla vstupní bránu k ředitelství, tak jsem měla co dělat, abych udržela slzičku, protože tak si ji pamatuji i za Škodovky v osmdesátých letech, kdy jsem tam nastoupila do svého prvního zaměstnání. Děkuji všem, kdo takové fotky střádáte, sbíráte i půjčíte ke zveřejnění. 🙂

 

Hornický zvonek z r.1777

Hornický zvonek z r.1777

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

1809 Mies, pečetě stříbrských těžařstev

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

1834 stříbrské kovárna – plán

HORNICKESNIMKY4

1850 Grimm_Johann , první báňský hejtman ve Stříbře

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

1850 Mies, Kniha horních přísah

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

1850 Mies,Kniha horních přísah, obálka

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

1890 Mies, bývalý Koubkův mlýn, naproti pohled na portál vodního kanálu do štoly Prokop

HORNICKESNIMKY8

1895 pohled na jámu Langenzug

HORNICKESNIMKY9

1895 pohled na objekty jámy Frischglück

HORNICKESNIMKY10

1900 jáma Langenzug

HORNICKESNIMKY11

1905 důl Langenzug

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

1915 Mies – společné foto, vpravo účastníci v hornických uniformách z dolu Antoni Verhau

HORNICKESNIMKY13

1924 huť

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

1924 Pohled na řeku a haldy u Pičmana a Dlouhého tahu

HORNICKESNIMKY15

1924 úpravna na Milíkově

HORNICKESNIMKY16

1925 jez U Floriána

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

1926 hornická kapela z cechu Adalberti zeche ze Stříbra, kapelník Felix Haas

HORNICKESNIMKY18

1926 jáma LEO na Ronšperku ve výstavbě, pohled od jihu

HORNICKESNIMKY19

1927 jáma LEO

HORNICKESNIMKY20

1927 pohled na jámu LEO z Palackého ulice

HORNICKESNIMKY21

1927 pohled na jámu LEO s úpravnou

HORNICKESNIMKY22

1928 budovy na Dlouhém tahu

HORNICKESNIMKY23

1928 budovy u Dlouhého spodního tahu

HORNICKESNIMKY24

1928 jáma Leo

HORNICKESNIMKY25

1928 pohled na elektrárnu U Pičmana

HORNICKESNIMKY26

1928 pohled na elektrárnu U Pičmana

HORNICKESNIMKY27

1928 severní jáma

HORNICKESNIMKY28

snímku se dostalo popisu: „Důl Frischglück, založený r 1781, byl spolu s dolem Dlouhá Žíla poslední provozovanou šachtou před ukončením těžby v r.1909“. Frischglück (překládáno jako „Svěží štěstí“,někdy též „Nové štěstí“) byl další významnou šachtou, jejímž prostřednictvím byla těžena „Dlouhá žíla“. Řečenému dolu přidělila poválečná těžba evidenční nálepku „Jáma.II“. Situován byl v poli směrem jižním, na dohled od Jámy I.

HORNICKESNIMKY29

1930 důl Brokárna

HORNICKESNIMKY30

1930 jáma Severní – pohled na těžní věž a budovu

HORNICKESNIMKY31

1930 pohled na budovy Severní jámy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORNICKESNIMKY32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hornickesnimky32

Tato série čtyř fotografií byla pravděpodobně pořízena v jeden den blíže nezjištěného roku – přibližně v polovině devadesátých let 19. století. Pokud je tento předpolkad správný, pak můžeme v dataci vycházet z následujících markant: Zřetelná je střecha obecné školy – 1872, chybí Chebská brána – zboř.1877, chybí vzrostlý smrk o Harlassova mlýna – tj. po r.1893, neexistuje ale čp 193 – výstvba v posledních 2 – 3 létech 19.stol.
Výřez ze snímku.

HORNICKESNIMKY33

1933 nad Brokárnou

HORNICKESNIMKY34

1933 odvaly jámy Langenzug

HORNICKESNIMKY35

1933 po demolici objektů na jámě Frischglück

HORNICKESNIMKY36

1933 původní jez n alouce pod Floriánem

HORNICKESNIMKY37

1934 elektrárna U Pičmana

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

1934 pohled na odvaly a objekty Brokárny ze skal v parku

HORNICKESNIMKY39

1936 haldy u prokopské a kanál

HORNICKESNIMKY40

1936 po demolici úpravny, zůstává rozvodna

HORNICKESNIMKY41

1936 po demolici úpravny

HORNICKESNIMKY42

1936 ústí štol na Spodním Dlouhém tahu

HORNICKESNIMKY43

1937 pohled od města na důl Antonín Verhau

HORNICKESNIMKY44

1940 budova na Dlouhém tahu

HORNICKESNIMKY45

1940 elektrárna u Pičmana

HORNICKESNIMKY46

1940 objekty u dědičné štoly Prokop

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

1940 potravinové lístky pro těžce pracující

HORNICKESNIMKY48

1940 původní portál dědičné štoly Prokop

HORNICKESNIMKY49

1940 ústí jámy LEO

HORNICKESNIMKY50

1945 odvaly na Dlouhém tahu

HORNICKESNIMKY51

1945 pohled na původní portál štoly Prokop

HORNICKESNIMKY52

1946 pohled na štolu Spodní dlouhý tah, ještě stály domy před štolou, těsně po válce

HORNICKESNIMKY53

1950 pohled na areál fabriky Brokárna

HORNICKESNIMKY54

1952 – Zmáhání Jámy č. I.

HORNICKESNIMKY55

1953 – Důl Kšice

HORNICKESNIMKY56

1955 jáma III.

HORNICKESNIMKY57

1955 Kaplička u jámy II.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

1955 pohled na budovy u Dlouhého spodního tahu od západu

HORNICKESNIMKY59

1955 propady 1955

HORNICKESNIMKY60

1955 propady před jámou Brokárnou

HORNICKESNIMKY61

1956 pohled na jámu III

HORNICKESNIMKY62

1956 pohled na jámu I

HORNICKESNIMKY63

1956 propady na žíle Bohaté požehnání – detail

HORNICKESNIMKY64

1957 – kousek historie – odvaly u Mže

HORNICKESNIMKY65

1957 pohled z věže jámy II

HORNICKESNIMKY66

1958 – jáma Kšice v zimě

HORNICKESNIMKY67

1958 jáma Jirná

HORNICKESNIMKY68

1958 odval jámy II

HORNICKESNIMKY69

1958 pohled na odval jámy I

HORNICKESNIMKY70

1958 pohled na závod I

HORNICKESNIMKY71

1958 propadlé dobývky mezi jámou I

HORNICKESNIMKY72

1959 – Dunorská a Kardašová na haldě Kšické šachty

HORNICKESNIMKY73

1960 jáma Brokárna

HORNICKESNIMKY74

1960 jáma Milíkov

HORNICKESNIMKY75

1960 odvaly u řeky Mže

HORNICKESNIMKY76

1960 propadlé dobývky

HORNICKESNIMKY77

1961 – jáma Jirná

HORNICKESNIMKY78

1961 jáma Milíkov

HORNICKESNIMKY79

1962 – Těžní věž Jámy Brokárna

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

1962 hornická kaplička v Sytně u dolu Frischglück

HORNICKESNIMKY81

1962 pohled na jámu III

HORNICKESNIMKY82

1962 pohled na těžní věž a strojovnu šachty Milíkov

HORNICKESNIMKY83

1963 jáma č. III

EPSON scanner image

1963 jáma II.

HORNICKESNIMKY85

1964 – lom Rabštejn 3

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

1964 pohled na jámu Milíkov

HORNICKESNIMKY87

1965 – stará jáma č.I

HORNICKESNIMKY88

1965 jáma I.

HORNICKESNIMKY89

1965 jáma I. koridor 1

HORNICKESNIMKY90

1965 jáma I. – koridor,

HORNICKESNIMKY91

1965 jáma I.- ředitelství

HORNICKESNIMKY92

1965 jáma I.

HORNICKESNIMKY93

1965 jáma I.

HORNICKESNIMKY94

1965 jáma III,

HORNICKESNIMKY95

1965 Jámy č. I.

HORNICKESNIMKY96

1966 – demolice věže Miíkov

HORNICKESNIMKY97

1966 jáma1

HORNICKESNIMKY98

1966 ředitelství RD

HORNICKESNIMKY99

1968 – elektrárna k dolu III

HORNICKESNIMKY100

1968 – Jáma I z ptačí perspektivy

HORNICKESNIMKY101

1968 – nová věž jámy I,.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

1968 jáma I.

HORNICKESNIMKY103

1968 jáma I.

HORNICKESNIMKY104

1968 jáma I.

HORNICKESNIMKY105

1969 – jáma č. I

HORNICKESNIMKY106

1969 – jáma I.

HORNICKESNIMKY107

1969 – jáma I-1

HORNICKESNIMKY108

1969 jáma I 7

HORNICKESNIMKY109

1969 jáma I. 8

HORNICKESNIMKY110

1969 jáma I.

HORNICKESNIMKY111

1970 – Jáma č. III. zima,

HORNICKESNIMKY112

1970 – Jáma č. III. zima

HORNICKESNIMKY113

1970 jáma I.

HORNICKESNIMKY114

1970 Jáma š. III. zima

HORNICKESNIMKY115

1970 Komín 1113 pro dopravu materiálu, zima

HORNICKESNIMKY116

1970 pohled na jámu z nádvoří

HORNICKESNIMKY117

1970 špinavá šachta

HORNICKESNIMKY118

1972 – Těžní věž Jámy č. III.

EPSON scanner image

1972 jáma I.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

1972 pohled do ústí dědičné štoly u Milíkova – od řeky

HORNICKESNIMKY121

1973 pohled na jámu č. I od západu

HORNICKESNIMKY122

1974 jáma I 2

HORNICKESNIMKY123

1975 – Jáma 3

HORNICKESNIMKY124

1975 jáma III.

HORNICKESNIMKY125

1976 – Jáma 3

HORNICKESNIMKY126

2009 pohled na portál štoly Prokop

HORNICKESNIMKY127

2009 pohled na štolu Horní parková

HORNICKESNIMKY128

2009 portál štoly Dlouhý tah

HORNICKESNIMKY129

budovy fabriky na lití broků – Brokárny

HORNICKESNIMKY130

jez vybudovaný pro návod vody z řeky Mže do kanálu ve štole Prokop

HORNICKESNIMKY131

odvaly ze štoly Prokop u Červené lávky

HORNICKESNIMKY132

štola Magdalena