TIP NA VÝLET: PLZEŇSKÁ KILOMETROVKA – ALEJ PAMÁTNÝCH STROMŮ

Červenec 6, 2015|Posted in: Obecné, Příroda

Bydlíme kousek, ale víte to? V Plzni je nádherná alej památných stromů, které se říká Kilometrovka. Počátek je u silnice asi 150 metrů od hlavního vchodu do ZOO a vede ke Kalikovskému mlýnu. Její počátky spadají do roku 1892, kdy byly cesta vyměřena a o rok později osázena okrašlovacím spolkem. Alej je dlouhá 1 070 metrů.

Mezi 211 stromy o stáří 20–200 let a výšce mezi 8–26 m mají převahu 134 kusy druhy jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), lípa malolistá(Tilia cordata), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) a olše lepkavá (Alnus glutinosa). Mezi nejmohutnější stromy patří 23 exemplářů rychle rostoucího topolu černého (Populus nigra). Z dalších druhů je zastoupen topol balzámový (Populus balsamifera), vrba bílá (Salix alba),jeřáb obecný (Sorbus aucuparia), trnovník akát (Robinia pseudoacacia), jilm habrolistý (Ulmus minor), dub letní (Quercus robur), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), javor mléč (Acer platanoides), javor klen (Acer pseudoplatanus), habr obecný (Carpinus betulus) a jírovec maďal (Aesculus hippocastanum).

Za chráněný přírodní výtvor vyhlášena 22. září 1987 Národním výborem města Plzně, chráněna jako krajinná dominanta.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometrovka

 

ro3 ro4 ro5 ro7 ro8 ro10 ro11 ro12 ro13 ro14 ro15 ro17 ro19 ro21 ro22 ro26 ro30 ro31 ro32 ro33 ro35 ro36 ro41 ro42