MIKULÁŠ, ČERT A ANDĚL – KDO TO JE ?

5 prosince, 2015|Posted in: PRO ŽENY

Kdo to klepe? Bílý pán, Mikuláš dnes přišel k nám.

Čerta my se nebojíme, to proto, že nezlobíme.

Mikuláš má svátek 6. prosince, ale v předvečer 5. prosince jej mnoho dětí očekává s dárky a nadílkou.

Svatý Mikuláš se narodil v roce 280/286 v Pateře a zemřel 6. prosince 345/352 v Myře, kde působil jako biskup. Dodnes stojí v Demře, kdysi Myra, v Turecku v oblasti Antalye,  jeho sarkofág.

Svatý Mikuláš byl velmi oblíbeným biskupem, který ochraňoval víru před pohanstvím, byl velmi štědrý k potřebným lidem a zachraňoval nespravedlivě obviněné.

Můžete jej vždy vidět v červeném plášti s biskupskými atributy, berlou a mitrou. Jeho doprovod je anděl a čert. Obě postavy jsou zástupci dvou mocností, pekelné a nebeské, jinak zástupci dobra a zla.

Svatý Mikuláš byl velmi uctívaný a velmi populární. Co se popularity týče, je před ním pouze Panna Marie. I u nás v České republice je sv. Mikuláši zasvěceno mnoho kostelů.

Jako mnoho světců v jeho době, tak i sv. Mikuláš nebyl prohlášen za svatého. Uctívání jeho osoby se stalo součástí víry a s ní se šířilo. K největší slávě sv. Mikuláše dochází v 8.století v Rusku a  jeho sláva šíří i do dalších slovanských zemí.

V USA se postava sv. Mikuláše změnila, poté co mu byl přidány další atributy se přeměnil na Santa Clause. Holandští přistěhovalci mu zde říkali Sinter Klaas, pak došlo ke zkomolení – zameričtění  jména na Santa Claus. Dárky nosil 5. prosince, ale postupem doby, jak se měnila jeho podoba a zvyky došel až ke Štědrému dni.

V roce 1931 se Santa Claus stal hlavní postavou firmy Coca-Cola a tehdy dostal svou definitivní podobu, tak jak jej známe dnes. Tato kampaň měla dva velké účinky. Coca-Cola expandovala po celém USA, ale i do Evropy. A tak i dnes, díky reklamám, které se na nás valí ze všech stran,  najdete „santaclausovské“ atributy jako výzdobu v mnoha českých domácnostech.

Český Advent a Vánoce, ale vždy patřily svatému Mikuláši a Jéžíškovi. Braňme si proto naše české tradice. Otvírejme dveře svatému Mikuláši a stavme doma jesličky s Jéžíškem. Santovi ucpěte komín a rozbijte GPS, ať si lítá tam kde má.

Přeji dětem bohatou nadílku od Mikuláše, hodné čerty a milého anděla.

  Hana Štollová