MAJÍ HŘIŠTĚ I BOTANICKOU ZAHRADU

20 června, 2016|Posted in: Obecné, PRO ŽENY

Kostelecká školka patří mezi nejlépe vybavené mateřské školy v okolí . V loňském roce se podařilo vytvořit zahradu v přírodním stylu získáváním dotace z evropských fondů. Zahrada umožňuje naplňovat cíle environmentální výchovy u předškolních dětí. Děti mají možnost navázat a prohloubit vztah k přírodě a životnímu prostředí,  děti získávají osobní zkušenost s přírodou, učí se její vnímaní všemi smysly, oceňovat její krásu, ochraňovat ji a chovat se k ní s úctou. Zahrada slouží také k rozvoji pohybových dovedností díky novým herním prvkům. Více nám řekla Marie Benediktová, ředitelka kostelecké mateřinky. „Máme krásnou velkou zahradu, jen oplocení stálo půl miliónu, a prvky, které jsme vloni do zahrady nainstalovali, stály jeden milión a tři sta tisíc korun. V letošním školním roce učitelky zpracovaly projekt „U Kytičky zahrad s přírodou si pohrává“, který trvá od jara do podzimu. Jeho cílem je zapojit  děti do péče o zahradu, vypěstovat si některé produkty a využití zahrady k pohybovým činnostem. Projekt bude mimo jiné mapovat proměnu přírody v jednotlivých ročních obdobích a jejich vlivu na pěstování rostlin. V rámci jednotlivých aktivit budou děti spolupracovat a tím rozvíjet sebe prezentaci, posilovat schopnost dodržovat dohodnutá pravidla. Na jaře jsme vysázeli semínka a poté je zasadili, nyní již zaléváme a staráme se o rajčata, dýně, kedlubny, hrášek, jahody. Děti sledují jednotlivé kvetoucí květiny i stromy a keře. Brzy budeme trhat třešně na bublaninu, ochutnáme angrešt a jahody. Pozorujeme v hmyzím domečku brouky a hmyz, život mravenců, včel,na zahradu pravidelně přilétají i ptáci, které děti v zimě krmí.  Zahradu jsme využili k jarním hrám, strávili na ní den dětí, s rodiči opečeme buřty a strávíme noc ve školce a další a další akce. Do péči o zahradu se zapojují nejen děti a učitelky, ale všichni zaměstnanci mateřské školy.Díky nové zahradě nám naše mateřinka Kytička rozkvetla do krásy.“ uvedla ředitelka.
Děti jsou na zahradě rády. „My máme nejraději houpačky a klouzačku. A taky, když je hezky, že si můžeme hrát s vodou a můžeme být venku skoro celý den,“ uvedly šestileté Terezka Štěpánová a Karolínka Zemanová.
Kluci prý zase oceňují nové pískoviště.
MarS

babice zimice 029 babice zimice 030 babice zimice 031 babice zimice 035 Den dei 056 Den dei 089 IMG_9248 IMG_9249 IMG_9255 IMG_9257 IMG_9259 IMG_9263 IMG_9265 IMG_9267 IMG_9269 IMG_9271 IMG_9272 IMG_9273 IMG_9274 IMG_9276 IMG_9278 IMG_9284