NAVRHNETE NĚKOHO PRO KŘESADLO?

23 července, 2016|Posted in: Obecné

Dovolujeme si Vás informovat o pořádání

XI. ročníku oceňování dobrovolnické práce v Plzeňském kraji KŘESADLO 2016.

Letošní ročník opět pořádá Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA  pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje pana Václava Šlajse.

Určitě máte ve svém okolí někoho, kdo dobrovolně působil nebo působí v jakékoliv oblasti, kde pomáhá lidem nebo svému okolí. Může to být činnost, která je organizovaná (hasiči, včelaři, zahrádkáři, sportovní nadšenci….) nebo zcela nezávislá (kronikáři, místní umělci, lidé docházející do stacionářů, ústavů, lidé působící jako místní památkáři…).

Vždy by to ale měla být činnost dlouhodobá, prospěšná širšímu okolí, lidem, obci, městu.

Pomozte nám tyto nadšence vyzdvihnout, ocenit jejich práci a především jim poděkovat, že nezůstávají lhostejní ke svému okolí. V dnešní společnosti je to možná důležitější, než kdy jindy. Šiřte, prosím, tuto informaci (e-mail) dále mezi další jednotlivce i organizace.

Více info ZDE:   http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/kresadlo-2016