MLADÍ STŘELCI TÁBOŘILI V DDM

29 července, 2016|Posted in: Obecné

Letos už po 11. se ve Stříbře konal Střelecký tábor, který úspěšně vede Jaroslav Šimice.  Ten má každoročně základnu a stany v údolí pod městem u stříbrské střelnice.  Letos však museli táborníci improvizovat, zatopená louka nebyla vhodná k využití.

Tento tábor je určen mládeži, která chodí do střeleckého kroužku v DDM ve Stříbře a nebojí se obtížných podmínek v rámci táborové aktivity. “ Kromě tradičních táborových aktivit a sportovních soutěží jsme si užili  airsoft her v bojovém duchu přiblížených k reálnému stavu. Nacvičili jsme si speciální dovednosti střelby, boj o vlajku, přepady ze zálohy, záškodnictví a další. Učili jsme se základy boje v lese, přežití ve volné přírodě, nechyběla noční bojová hra a hlídání prostoru. Veškerá činnost byla zaměřena na fyzickou zdatnost a odolnost členů skupin,“ uvedl vedoucí kroužku i tábora Jaroslav Šimice ze Stříbra.
Z důvodů špatného počasí letos střelci využili k přespávání a jako základnu  budovu DDM Stříbro.  „Zde jsme bez omezení mohli provádět táboření bez ohledu na střídavé počasí. Odtud jsme vyráželi na plánované hry v prostoru vrchu Křížového a Evangelisty. Pohodlné spaní si museli táborníci sami připravit v budově. Příprava stravy se prostě musela z ohniště přeorganizovat na vařiče,“ dodal Šimice.
Hlavní náplní tábora byly  airsoftové hry pod taktickým námětem, střelba ze vzduchovek, ukázky činnosti specialistů na airsoftové hry, ukázky maket zbraní od zájemců zabývající se touto tématikou. Nechyběl ani táborový oheň na speciálním ohništi. Na dvoře DDM se konaly sportovní soutěže, prostě všechno, co patří k opravdovému táboru. Děti jsou vedeny k práci  v kolektivu, k samostatnosti se o sebe postarat v oblečení, úklidu, přípravy stravy a další činnosti pro táboření.  „Navíc jsme se zabývali zdravotní přípravou – první pomocí se zaměřením na zastavování krvácení a udržením zraněného při vědomí. Také jsme nacvičovali obranu při možném napadení útočníkem, cvičili jsme jak se ubránit. Program tábora byl připraven tak, aby si ho mohli užít jak nováčci, tak i zkušení členové střeleckého kroužku. Vytvořené skupiny aby byly vyrovnané, co se týče věku a zkušeností. Menší děti a začátečníci měli volnější program, starší a zkušenější měli tvrdší přípravu se zaměřením na správné a bezpečně zacházení se zbraní a její údržbu. Všichni se museli seznámit s pravidly táboření a taktiku individuální i týmové hry airsoft. Táborová činnost byla koncipována postupným zvyšováním náročnosti, aby děti měly složitější úkoly a vždy se naučili něco nového?“ vysvětlil vedoucí Šimice.
I přes nepříznivé počasí se tábor vydařil. Proto patří poděkování všem, co se na zabezpečení tábora podíleli.

A Jaroslav Šimice zve i další zájemce: „Že jste ještě airsoft nikdy nehráli? Nevadí! Nováčky ve střeleckém kroužku rychle naučíme bezpečnosti a pravidlům zacházení se zbraněmi a pak si na táboře zorganizujeme pořádnou zábavu. Budoucí zájemce o sportovní střelbu a práci v kroužku zveme v prvních týdnech nového školního roku na prohlídku zařízení do budovy DDM Stříbro, Masarykovo nám. č. 17, kde také obdrží informace o náplni kroužku.

Foto: Šimice Jaroslav

P1014048 P1014049 P1014113 P1014114 P1014115 P1014121 P1014126 P1014132 P1014143 P1014147 P1014153 P1014162 P1014165 P1014168 P1014170 P1014171 P1014177 P1014178 P1014192 P1014204 P1014210 P1014213