UŽ MÁTE ZAPLACENÉ POPELNICE? SPLATNOST KONČÍ POSLEDNÍHO ŘÍJNA!

9 října, 2018|Posted in: Obecné

POZOR!!!!

Konečná splatnost místního poplatku za komunální odpad za rok 2018 se blíží – nezapomeňte zaplatit včas, nejdéle do 31.10. 2018!!!
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Tento místní poplatek je vybírán v souladu s OZV Města Stříbra. Poplatníkem je každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, a nebo osoba, vlastnící stavbu určenou k individuální rekreaci, pokud není v uvedené stavbě hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Od 01.01.2013 je poplatníkem též majitel rodinného domu nebo bytu, kde není hlášena žádná osoba k pobytu. Od tohoto roku nově platí i cizinci s přechodným i dlouhodobým pobytem. Dle OZV jsou povinny tyto osoby do 15 dnů od vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti ohlásit správci poplatku tuto skutečnost. Poplatek pro letošní rok činí 700,- Kč na osobu s trvalým, přechodným nebo dlouhodobým pobytem. Též za prázdné byty a RD činí částka 700,- Kč. Pro rekreační stavby, jejichž majitelem je občan s trvalým pobytem ve Stříbře, činí poplatek 350,- Kč za nemovitost ( u majitelů rekreačních nemovitostí, kteří nemají trvalý pobyt ve Stříbře, je roční poplatek 400,- Kč ). Studující, kteří jsou přes týden ubytováni mimo Stříbro, mají nárok na slevu 350 Kč za rok, pokud doloží potvrzení o studiu a ubytování. Ubytování se nemusí dokládat, pokud studuje v místě vzdáleném více jak 60 km. Občan, který nedoloží nárok na úlevu nebo osvobození od poplatku do 15 dnů od vzniku události, nemá na toto snížení či osvobození nárok zpětně.
Platby lze provádět: – v hotovosti v budově MÚ Stříbro- radnice, dveře č. 1 u p. Musilové. Vybírá se v pondělí, středu, pátek – bezhotovostní úhradou ve prospěch účtu MěÚ vedeného u ČSOB Stříbro, č. 112 595 803 / 0300.

Variabilní symbol Vám oznámí p. Musilová na tel. 374 801 134 nebo e-mailem musilova@mustribro.cz . Při složení platby u peněžního ústavu prosím uvádějte jméno poplatníka jako doplňující údaj.

Poplatky nezaplacené do konečné splatnosti – tj. do 31.10. se navyšují o 50%. Proto si včas tento místní poplatek uhraďte, ušetříte své finance.

Jaroslava Musilová pracovnice FO – místní poplatky