KŘEHKÁ FOUKANÁ KRÁSA

22 prosince, 2018|Posted in: Domácí dílna, Obecné, PRO ŽENY

Právě teď je to období, kdy se člověk otočí za křehkou krásou dívající se na nás z pultů a výkladních skříní – za foukanými vánočními ozdobami.
Při svých cestách do Jablonce, jsem se setkala s foukáním vánočních ozdob. Dovednost lidí, kteří se tomuto řemeslu věnují je úžasná a já jejich práci podporuji a obdivuji.  Ale věřte tomu, že není krásnější pocit po nazdobení stromečku, než si sednout do přítmí pokoje a dívat se na tu něžnou skleněnou krásu. A pak, já osobně si myslím, že povinností každého z nás je respektovat jisté hodnoty, jako jsou tradice, zvyky, ale i kvalitu daných výrobků. S tím souvisí i vědomí o šetření životního prostředí, o vztahu k lidem o podpoře jejich práce – umění, které s tímto souvisí a za nímž stojí dlouhé roky práce a jisté fortelnosti, která se opravdu získá léty dobře odvedené práce a šikovností daného jedince. V neposlední řadě je s výrobou ozdob u nás spojena naše historie. Každý z nás při vzpomínce na své dětství si vybaví nějakou ozdobu, kterou jsme jako děti nesměly brát do ruky a výsadní právo jí pověsit, měla naše maminka. U nás doma to byly skleněné, stříbrem zdobené velké šišky. Ty jsem si do svého nového domova přinesla i já, jako vzpomínku na domov. Dodnes je opatruji jako oko v hlavě a právě ony mohly za to, že jsem si po čase, kdy děti odrostly,  začala pořizovat foukané skleněné ozdoby. Jednou i já předám svým dětem skleněné staré ozdoby, které budou opatrovat a každé Vánoce jim připomenou jejich domov, zvyky naší rodiny a tradice naší země, kde vyrostly.

HISTORIE ČESKÝCH VÁNOČNÍCH OZDOB
Ve  čtvrtém století se staly Vánoce nejdůležitějšími svátky pro všechny křesťany.
Historie vánočního stromečku sahá asi 400 let zpět. Tento obyčej pochází z Německa, jedna z nejstarších zmínek pochází ze záznamu z roku 1570. V Čechách se první stromeček ozdobený ozdobami objevil o Vánocích v roce 1812. Tehdy si ředitel Stavovského divadla pan Jan Karl Liebich ve své vile v Libni postavil pro přátelé jako překvapení vánoční strom. Tento zvyk se ujal mezi měšťany. Na český venkov se stromeček jako tradice rozšiřoval pomalu. Z důvodu úspory místa se dříve ve venkovských chalupách stromeček zavěšoval od stropu špičkou dolů. Posléze se dával do stojanu ve tvaru kříže. Platil vždy za symbol věčného světla z Betléma. Zdobil se jablíčky – ta symbolizovala rajskou jabloň. Zdobil se papírovými ozdobami, ořechy, dřevěnými ozdobami, perníčky, ale i ozdobami ze včelího vosku.
Skleněné foukané ozdoby přicházejí k nám do Čech z Německa kolem poloviny 19. století. A za vše prý mohlo jablíčko. Tento rok bylo málo ovoce a tak chudý skář vyfoukl skleněné kouličky ze skla. Centrem produkce skleněných ozdob je od sedmdesátých let 19. století duryňské městečko Lauscha. V polovině 19. století se také v českých sklárnách začínají poprvé vyrábět foukané ozdoby. Oblast východních a severních Čech ve výrobě ozdob nabývá významu a je tomu vlastně tak do dnešní doby.

JAK SE VYROBÍ OZDOBA?
1. Skleněná trubice se nahřeje nad plamenem a pak se vyfoukne do požadovaného tvaru, buď jen volně do prostoru, nebo do speciáních formiček daných tvarů – oliva, zvoneček, špice atd. Nemyslete si, že to jde hned. Trvá několik měsíců než se naučíte vyfouknout kulatou kouli.
2. Pak nadejde fáze, které se říká – stříbření, do ozdoby se musí nalít roztok, který ji nastříbří. Je to chemická reakce, kdy mezi horkou vodou venku kolem ozdoby a stříbřitým roztokem vevnitř v ozdobě vznikne čarovný zrcadlový stříbrný efekt.
3. Sušíme a to naprosto dokonale, protože než se ozdoby začnou namáčet do barev, musí být naprosto suché.
4. Malování – smáčení, ozdoby se smáčejí v barevné lázni. Ta může být matná, lesklá, mrazolaková, nebo mohou zůstat čiré.
5. Dekorování se provádí ručně malovanými motivy. Někdy se ozdoby sypou barevnými posypkami, lepí se kamínky, peříčka, prostě fantazii se meze nekladou.
6. Skleněný přesah – tyčka je u ozdoby odříznuta a přidělá se záponka, která kryje ostrý konec ozdoby a zároveň je v ní očko na pověšení ozdoby, do nějž pak dáme háček.
7. Kontrola kvality a balení ozdob je posledním procesem.

Text a foto: Hana Štollová

.