HORNÍCI VYRAZILI DO LUBIETOVÉ

20 května, 2019|Posted in: Obecné

Členové hornického spolku ze Stříbra se zúčastnili ve dnech 15. -17.-19. května 2019 již v pořadí 12. setkání slovenských hornických měst v bývalém královském horním městě Lubietové. Z důvodů větší vzdálenosti jsme se rozhodli využít času a uspořádali jsme si výlet po kamenolomech středojižního Slovenska, hlavně kolem Lučence i s jedním fáráním na šachtě v Mútniku. Výborným průvodcem nám byl geolog a závodní ing. Vendelín Šulan. Zmapovali jsme tyto lomy hlavně mineralogicky a můžeme konstatovat plnou spokojenost. V pátečním ránu jsme se zaregistrovali a připravili na jeden z hlavních bodů programu a to slavnostní přijetí všech hornických a městských delegací v místním kostele. Dá se říci, že jsme se tam všichni vmáčkli. Místní farář konal bohoslužbu za zdar našeho 12. setkání. Poté si vzal slovo starosta obce a hlavní spolupořadatel ing. Pavel Zajac a seznámil nás s celým dvoudenním programem. Pak se slova ujal ing. Erik Sombathy, který spolu s náměstkem ministra hospodářství předávali čestné odznaky pro 15 členů hornických spolků. Následně ing. Sombathy předával odznaky sv. Barbory, které uděluje Sdružení banických spolků a cechů Slovenska. Náš hornický spolek Stříbro udělil 2 vyznamenání „Františka Jareše za zásluhy„ Ing. Norbertu Wernerovi z Rožňavy a starostovi pořadatelské obce ing. Pavlu Zajacovi, zároveň jsme panu starostovi předali dar starosty našeho horního města Stříbra. Následovalo poté ještě udělení vyznamenání od spolku SOLLES z Chodova a od Nadace Landek z Ostravy. Dá se říci, že s překvapením se nakonec uvedl pořadatel 12. setkání, který si dnes již po vzoru vícero spolků a měst nechal vyrobit medaili sv. Klimenta a jednu z 5 poct získal mimo jiné člen našeho spolku K.Neuberger. Po skončení oficialit následoval krátký hornický průvod na místní náves k radnici, kde byl již připraven další program (mimo jiné stavění pivních zasrání, soutěž zpěvokolů a další). Vyvrcholením večera byl slavnostní šachtág. Připravený hornická stan byl zcela zaplněn. Šachtágu, jako slavné vysoké a neomylné prezídium předsedal starosta ing. P.Zajac. Myslím si, že se své role zhostil k plné spokojenosti všech přítomných. V sobotu se někteří vydali na naučný banský chodník na Podlipe. My jsme se vydali do banického muzea do Španii Doliny, kde nám byl více než dobrým průvodcem místní emeritní předseda spolku Herrengrund Dr. Andrej Sitár. Odpoledne byl již připraven hlavní bod setkání a to hornická paráda, které se zúčastnilo 76 měst, obcí a spolků ze Slovenska, Čech, Polska, Maďarska a Ukrajiny. Průvod procházel obcí a byl pozdravován místními občany, v průběhu byli postupně účastníci posilováni dobrotami a pálenkou, abychom dobře došli do cíle. Ke konci stužkování hornických praporů se „nebe nad námi otevřelo“ a z nebe padaly takové provazy vody, jaké jsem osobně poslední dobou ještě neviděl. Kdo mohl, vzal nohy na ramena a pod stan. Zde se utvořila fantastická atmosféra, kterou podtrhli zpěváci ze zpěvokolů. Cca po hodince se nebe umoudřilo a bylo dobře až do rána. Jen potok protékající obcí se zvedl za tu chvilku cca o 1 m. Můžeme konstatovat, že i menší obec může takovéto setkání uspořádat, pokud se pracuje s dobrým kolektivem, partou osob, se zapálením pro danou věc. Může být dobrým poučením pro další pokračovatele a pořadatele dalších setkání, jak se má k takovéto akci přistupovat a hlavně musí se dělat pro účastníky, pro bývalé i současné pracovníky v hornictví, hutnictví a geologii, pro zachování hornické sounáležitosti a kamarádství bez ohledu na řeč a hranice.

Děkujeme a Zdař Bůh

K. Neuberger

Hornický spolek Stříbro

 

.