VYPRÁVĚNÍ O ZLATÉ STEZCE

21 října, 2019|Posted in: Obecné

Už když kladrubský pan Jiří Čechura křtil svoji knihu HISTORIE NORIMBERSKÉ A ŘEZENSKĚ CESTY NA ÚZEMÍ ZÁPADNÍCH ČECH , byl o tuto tématiku u účastníků křtu nevšední zájem. Regionální muzeum Kladrubska tedy vyslyšelo jejich prosby a v pátek 18.10. uspořádalo s panem Čechurou besedu s názvem Zlatá stezka – mýty a skutečnost. Ve zcela zaplněném sále pak vyprávěl podrobněji o cestách, které v knize popsal, jejich vzniku a také o mýtech, které se ohledně cest tradují. Rád v rámci svých znalostí odpovídal na dotazy a byl potěšen, že na besedu přijelo i několik přespolních. Potěšilo ho např. setkání s paní Jiřinkou Hrubou ze Stříbra, dříve však z Lomničky, o níž se ve své přednášce v souvislosti se Zlatou stezkou též zmiňoval. Vzhledem k obšírnosti daného tématu není vyloučeno, že se v dohledné době uspořádání ještě pokračování tohoto povídání.
Monika Šavlová
.