Záchranná stanice živočichů potvrdila výskyt Chlumonoše

27 prosince, 2021|Posted in: Města, Obecné

Další potvrzený výskyt Chlumonoše a anděla

Po dvou letech se opět v lese pod rozhlednou Chlum nedaleko Záchranné stanice živočichů Plzeň krátce po setmění objevil Chlumonoš s andělem. Tyto dvě nadpřirozené bytosti byly náhodně pozorovány skupinou účastníků tradiční večerní vycházky pořádané členy DES OP – ZSŽ Plzeň.Podle odborné literatury a vedoucího Záchranné stanice živočichů Plzeň Karla Makoně se Chlumonoš s andělem na lokalitě vyskytují velice vzácně a pouze v určitém časovém období na krátkou chvíli s tím, že přivolat Chlumonoše lze pouze koledou, a to krátce po setmění den po Štědrém dnu. Navíc koleda musí být zazpívána sborově alespoň dvaceti lidmi, nebo zahrána celá minimálně na tři flétny. Hrají-li flétny a k tomu zpívají lidé koledu „Štěstí, zdraví, pokoj svatý ….“ a vyvolávají-li anděla spolu s Chlumonošem, je reálná šance, že anděl jejich prosbu vyslyší a objeví se na lokalitě také. A právě to se nám 25. 12. 2021 krátce před půl šestou večerní v lese pod Chlumem podařilo. Na lokalitě byl pozorován a vyfotografován jak Chlumonoš tak anděl, kteří dokonce rozsvítili vánoční strom a rozdali dětem drobné dárečky.

Více už na přiložených fotografiích a já děkuji všem zúčastněným, hlavně pak kolegům spolupodílejících se na této naší spolkové akci určené hlavně dětem a těm, co věří na strážce lesa Chlumonoše, laskavého anděla a jeho andělské pohlazení.

.
Zároveň Vám všem jménem našeho spolku a Záchranné stanice živočichů Plzeň děkuji za Vaši přízeň, podporu, spolupráci a pomoc. Za všechny naše členy i zvířecí pacienty pak přeji úspěšné vykročení do roku 2022, hlavně hodně zdraví, štěstí a pokud možno i pohody.
*