Horníci měli valnou poradu v Ostravě

29 listopadu, 2022|Posted in: Obecné

Valná hromada Sdružení hornických a hutnických spolků ČR

Dne 25. listopadu se konala v Ostravě Valná hromada Sdružení hornických a hutnických spolků ČR (dále jen SHHS ČR) v restauraci U Cingra v areálu Národní kulturní památky dolu Michal v Ostravě-Michálkovicích. Program valné hromady byl rozdělen do 16 bodů. Valnou hromadu zahájil Ing. Václav Dorazil a všechny přítomné přivítal včetně hostů. Valné hromady se zúčastnilo 30 spolků z ČR a celkem 44 členů. Ing. Václav Dorazil uvítal Ing. Zbyňka Pražáka, (náměstek primátora statutárního města Ostravy). Ing. Zbyněk Pražák informoval o přípravě 27. Setkání hornických a hutnických měst a obcí ČR, které se má konat v termínu 8. až 10. 9. 2023 v Ostravě. Tajemník SHHS ČR Ing. Pavel David představil nového ředitele dolu Michal Mgr. Vojtěcha Poláška a ujal se dalšího řízení jednání. Byl přijat nový člen SHHS ČR a to spolek Bratrstvo Sv. Barbory ze Stříbra. Po té následoval bod jednání – doplnění předsednictva SHHS ČR. Ing. Václav Dorazil, Ph.D. se stal novým perkmistrem, 1. místopředsedou se stal Vratislav Klabouch a 2. místopředsedou byl zvolen Jiří Kunčický (předseda Klubu přátel hornického muzea v Ostravě). Přejeme nově zvolenému vedení mnoho hornického štěstí a nastavení vzájemné spolupráce mezi hornickými spolky v ČR i s hornickými spolky ze sousedních zemí (Polsko, Slovensko, Německo, Rakousko, Slovinsko atd.)..

Zdař Bůh!

.