Chovatelé se sešli na výroční schůzi

15 března, 2023|Posted in: Články, Dolníci, Stříbro

Výbor ZO chovatelů ve Stříbře dostal důvěru členské základny i pro další volební období.

V sobotu se uskutečnila výroční členská schůze Českého svazu chovatelů, základní organizace Stříbro. Po zahájení a nezbytných administrativních úkonech jako je volba zapisovatele, ověřovatele, návrhové, mandátové a volební komise došlo na schválení programu a přítomní se tak mohli věnovat jednotlivým bodům. Zprávu o činnosti přednesl př. Stehlík, předseda ZO, který zhodnotil celý chovatelský rok. Zmínil brigádnickou činnost na chovatelně, v rámci které jsme opravili i část venkovní budovy chovatelny, zmínil chovatelské trhy i spolupráci se Střední odbornou školou ve Stříbře (Dny školní zahrady, výstava). Připomněli jsme si červnové městské slavnosti, kdy jsme připravili obsáhlou expozici k 30. výročí spolupráce mezi městy Stříbro a Vohenstrauss a hlavně jsme se viděli s našimi přáteli. Nezapomněli jsme i na naše jubilanty. Ne všechno se nám však vydařilo. Neuskutečnila se výstava ptactva a bohužel jsme nemohli oplatit chovatelům z Vohenstraussu návštěvu na jejich listopadové výstavě.

Poté už dostali slovo další přátelé chovatelé. O složení členské základny informovala jednatelka př. Z. Kantová. Většina chovatelů je starších šedesáti let a mladých moc nepřibývá. Snad se blýská na lepší časy, neboť právě na výroční schůzi byly třem novým členům předány členské průkazy.

Ve zprávě odbornosti králíků přednesené př. J. Kantovou zaznělo, že v loňském roce došlo V ZO k rapidnímu poklesu v počtu zaregistrovaných králíků oproti roku 2021. S příchodem nových členů se snad počty králíků zvýší a na výstavách uvidíme více zvířat našich chovatelů.

Holubářskou činnost zhodnotil př. J. Šedivý, který ve svém příspěvku také poděkoval chovatelům holubů za reprezentaci kvalitních holubů na výstavách.

Př. Kupec zaslal zprávu týkající se odbornosti drůbeže. V současné době stavy drůbeže v našich chovech stoupají, což bylo vidět i na počtu vystavených a ohodnocených zvířat na naší výstavě. Zřejmě za to může i rostoucí cena masa a vajec na trhu.

Př. Švejda zhodnotil činnost “ptáčkařů“. Chovatelé okrasného ptactva zaplnili expozici při naší zářijové výstavě a mnozí návštěvníci využili možnosti obohatit své chovy o další ptáky. Všichni se již těšíme na listopad, kdy se po několika letech uskuteční ve stříbrském chovatelském areálu výstava okrasného ptactva ve větším rozsahu.

Dále byly předneseny zpráva pokladní a zpráva kontrolní komise.

Po občerstvení následoval nejdůležitější bod jednání. Protože letošní rok je rokem volebním, byly na programu volby výboru. Přítomní chovatelé se usnesli, že výbor bude pracovat pro další období ve stejném složení. Tzn. předseda př. Stehlík, místopředseda př. Malý, jednatel př. Z. Kantová. Novým členem výboru se stal př. Marek, který bude nápomocen našemu nestorovi př. Dostálovi, jenž v sobotu oslavil nádherných 93 let. Bohužel nebyl na schůzi přítomen z důvodu nemoci.

Pokladnu má na starosti př. Kupcová a revizní komise bude nadále působit ve složení př. R. Dostál, př.Vondra a př. Vališová. Posty předsedů odborností u drůbeže – př. Kupec, u holubů – př. J. Šedivý zůstaly beze změn, králíky bude mít na starosti př. J. Kantová, která bude také zastřešovat jejich registraci v ZO. Všem zvoleným gratulujeme a přejeme hodně úspěchů.

Poté byl již otevřen plán činnosti na rok 2023 a rozpočet. Kromě 30. jubilejní bodovací výstavy, která se uskuteční 9. září 2023, si chovatelé v roce 2023 připomenou 75 let od založení Holubářského spolku ve Stříbře, předchůdce ZO. Podpořit chtějí svojí účastí také ostatní výstavy nejen na Tachovsku a v plánu je i návštěva Vohenstraussu.

V závěru jednání výroční členské schůze byl doporučen do Ústřední odborné komise odbornosti drůbeže ČSCH v Praze př. J. Šedivý. Následovalo předání členských průkazů novým členům: chovatelům holubů př. Adélce Markové a př. Markovi a chovateli králíků př. V. Šedivému. V diskusi zazněly připomínky k výstavní činnosti i současnému finančnímu ohodnocení posuzovatelské činnosti, kde došlo k navýšení úhrad.

Po schválení usnesení a slavnostním přípitku se chovatelé tentokrát nerozprchli do svých domovů, ale poseděli v družné zábavě.

.