CHOVATELÉ BILANCOVALI A UŽ MAJÍ NAPLÁNOVÁNO NA DALŠÍ MĚSÍCE

8 dubna, 2014|Posted in: Obecné

Stříbrští chovatelé hodnotili uplynulý rok.

Chovatelé hodnotili svoji činnost za loňský rok a naplánovali chovatelské akce na rok 2014.

Výroční členské schůze byla kromě zástupce města Stříbra starosty PaeDr. Bohuslava Červeného, senátora Mgr. Miroslava Nenutila a poslance parlamentu ČR Ing. Václava Votavy přítomna i delegace chovatelů partnerského chovatelského spolku z Vohenstraussu v čele s přítelem Uscholdem, Jankerem a Neumanem, město Vohenstrauss zastupoval pan Frötschl. V úvodu jednání přednesl svůj příspěvek předseda ZO př. Stehlík. Z jeho zprávy zaznělo, že i nadále pokračovala rekonstrukce chovatelského areálu. Byly zhotoveny svépomocí nové voliéry pro okrasné ptactvo a postupně je opravován i výstavní fundus. Kromě tradičních trhů, které se konaly každou první sobotu v měsíci, se mohli zájemci účastnit i dalších chovatelských akcí pořádaných v prostorách chovatelského areálu. Až již to byla zářijová jubilejní 20. bodovací výstava mláďat králíků, holubů a drůbeže, doplněná expozicí okrasného ptactva nebo 6. propagační výstava okrasného ptactva v měsíci listopadu. Právě jubilejní výstava pořádaná ve spolupráci s Městem Stříbrem a Krajským úřadem v Plzni byla stěžejní akcí celého roku, protože se na ní podíleli i chovatelé z Vohenstraussu a byl připraven i doprovodný program. Akce byla velmi kladně hodnocena nejen zástupci města a kraje, ale i návštěvníky a chovatelskými odborníky. Naše chovy nás dobře reprezentovaly i na akcích pořádaných mimo Stříbro. Účastnili jsme se např. výstav v Tachově, Bezdružicích, v Kladrubech, Nečtinech i v Lysé nad Labem. Zastoupení jsme měli i na regionální výstavě Plzeňského a Karlovarského kraje v Kralovicích. V závěru roku jsme si prohlédli chovatelskou výstavu u našich přátel ve Vohenstraussu, kam jezdíme již pravidelně několik let.

„V loňském roce jsme evidovali 33 členů naší organizace, a to od dětského věku až po člena, kterému je dokonce 91 let. Více máme starších členů, což pro nás znamená, že naše základna stárne,“ uvedla chovatelka Zdeňka Kantová.

Výbor ZO také navštívil nejstaršího chovatele př. Korbela, který v říjnu 2013 oslavil neuvěřitelných 93 let. Přátelské posezení s kávičkou a štamprličkou se neslo v duchu vzpomínek na staré časy. Životní jubilea oslavili v uplynulém roce čtyři chovatelé – př. J.Kantová, př. Špelina, př. Kupec, př. Jarabica a př. Eiselt.

 Chovatelé vloni opět více brigádničili, než schůzovali. Měli k tomu pádný důvod – 20. jubilejní výstava byla pro ně velkou výzvou. V loňském roce se uskutečnilo 5 členských schůzí, účast na nich byla stále stejná a nejevilo se zlepšení. Při středečních brigádách – tam se totiž celkem pravidelně scházel k pracovní činnosti celý výbor – se většinou řešily nastalé problémy.

Chovem králíků se v roce 2013 zabývalo šest chovatelů, kteří reprezentovali organizaci svými chovy nejen na okrese Tachov. Z chovaných plemen jsou nejvíce zastoupeni malí berani ve dvou barevných rázech a králíci vídeňští. Registrováno bylo za organizaci 84 králíků. Dva chovatelé jsou organizováni ve specializovaném klubu, sdělila za odbor králíků př. J. Kantová. Za odbor holubů přednesl zprávu př. Šedivý. V ZO je 7 chovatelů holubů. Chováme 10 plemen ve 14 barevných rázech a 16 kresebných varietách. Jsou to tato plemena: benešovský holub, český stavák, francký štítník, moravský voláč, moravský pštros, prácheňský káník, rys, gigant, indický pávík a kalifornský holub. Dohromady máme na našich holubnících 155 párů holubů. Naši chovatelé velmi dobře reprezentovali na výstavách v okrese Tachov, ale i mimo něj.

Následovala zpráva z drůbežářské sekce, kterou přednesl př. Kupec. Konstatoval, že v chovu drůbeže je setrvalý stav. Pozitivní je, že není úbytek členů, kteří se chovem drůbeže zabývají, ale zároveň stárneme a mladí se zrovna do chovatelství nehrnou. Chovem drůbeže se zabývají tito členové: př. Špelina – chová rodajlendky, př. J. Dostál je dlouholetým chovatelem vlašek, př. Stehlík se zabývá chovem bantamek, zdrobnělých vyandotek a vlašek koroptvích, př. Jandík chová maransky, vlašky modré, kachny pižmové, indické běžce a perličky, př. Šedivému běhají po zahradě husy české, kachny pomořanské, kachny pekingské kolmé, orpingtonské, krůty černobílé, perličky, slepice bielefeldské rodobarvé, malajky, zdrobnělé amroksky, zakrslé kočinky černé a bílé. Př. Kupec chová husy labutí, kachny pižmové, zdrobnělé vyandotky žluté a bílé a plymutky bílé. Na podzim minulého roku úspěšně složil ne zrovna lehké posuzovatelské zkoušky př. Šedivý a rozšířil tak řady posuzovatelů. Kořením naší práce jsou výstavy a porovnávání našich odchovů s jinými chovateli. Drůbežáři obeslali v minulém roce nemálo výstav ve svém okolí. Naší jubilejní výstavy se poprvé zúčastnili i chovatelé z KTZV Vohenstrauss. Velmi těžká práce čekala na posuzovatele, protože na posouzení čekalo 36 plemen vodní a hrabavé drůbeže v 67 voliérách v počtu necelých 200 kusů. Pohár starosty města Stříbra obdržel na zdr. vranohlávku př. Neumann z KTZV Vohenstrauss. Pohár př. Schulze získal na bantamku černou př. Stehlík. Pohár – memoriál V. Žůrka na zdrob. amroksku krahujcovou př. Šedivý. Pohár poslance Ing. Václava Votavy získal př. Neumann z KTZV Vohenstrauss na zdrob. vranohlávku. Dále bylo uděleno 15 čestných cen. Co se týká počtu vystavené drůbeže, byla to jedna z nejlépe obeslaných výstav, co jsme kdy pořádali, všem vystavovatelům patří poděkování.

Za okrasné ptactvo přednesl zprávu př. Švehla. Chovatelé okrasného ptactva a kanárů se aktivně účastnili všech akcí pořádaných ZO, počínaje brigádnickou a konče výstavní činností. Svoji expozici měli i na 20. jubilejní výstavě v září. Na této výstavě bylo jako nejlepší vyhodnoceno ptactvo chovatele př. Švehly. 6. propagační výstava okrasného ptactva v listopadu předvedla v 55 voliérách a klecích téměř 250 zpěváčků. Svoji premiéru měly i nově zhotovené voliéry pro velké papoušky. Návštěvníci obdivovali papoušky ze všech světadílů, počínaje drobotinou a konče velkými papoušky, s údivem sledovali obsazení klecí. Mnozí využili příležitosti k nákupu. Jako nejlepší byly oceněny předvedené exponáty př. Švehly, př. Stehlíka, př. R. Dostála (ZO Stříbro) a př. Thierla (ZO Nýřany).

Činnost mladých chovatelů v ZO stagnuje a je nutné se na mládí zaměřit, sdělila př. J. Kantová. Přestože pořádáme každoročně nejméně dvě akce určené pro děti, nedaří se nám mládí přitáhnout k chovatelství. V loňském roce byla v ZO pouze jedna chovatelka do 18 let, která se zabývá chovem králíků a terarijních zvířat. V roce 2013 se neuskutečnilo pro nezájem základních organizací okresní kolo soutěže mladých chovatelů, a tak okres Tachov neměl zastoupení na celostátním kole – olympiádě mladých chovatelů, které se uskutečnilo v srpnu v Praze. Blýská se však na lepší časy – o činnost ve spolku projevili zájem noví mladí chovatelé.

Následovalo finanční zhodnocení uplynulé sezony přednesené pokladní př. Kupcovou a zpráva kontrolní a revizní komise, se kterou seznámil přítomné př. R. Dostál. Chovatelé připravili plán práce a nastínili rozpočet na letošní rok. Kromě tradičních trhů (každou první sobotu v měsíci) to bude účast na farmářských trzích, zářijová a listopadová výstava a účast na akcích ostatních organizací na Tachovsku. I nadále bude rozvíjena spolupráce s městem Stříbrem, s městem Vohenstrauss a s přáteli chovateli ve Vohenstraussu. Dalším bodem jednání bylo předání členského průkazu, který převzal př. Jandík, dále byla předána ocenění udělená ÚV Českého svazu chovatelů v Praze. Vyznamenání ZA ZÁSLUHY O CHOVATELSTVÍ s propůjčením odznaku III. stupně /bronzový/ – převzal př. Šedivý a dále bylo uděleno př. Houdkové a př. Houdkovi. Vyznamenání ZA ZÁSLUHY O CHOVATELSTVÍ s propůjčením odznaku II. stupně /stříbrný/ – převzala př. Kupcová a př. Kupec.

Čestné uznání získal př. Stehlík a Mgr. Nenutil a dále bylo uděleno př. Hrazdilovi.

Následovaly diskusní příspěvky hostů a diskuse k předneseným zprávám. Hodnotící výroční schůze tak splnila svůj účel, jednání se neslo v přátelské atmosféře a všichni účastníci doufají, že letošní chovatelská sezona bude alespoň tak úspěšná jako ta loňská, aby se naplnilo heslo – „PRO RADOST, KRÁSU A UŽITEK„.

(Z.K., M.S.)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA